Fylkeskommunen støtter ACE Green-prosjektet med 1,7 mill. kroner. Foto: Øystein Grue

1,7 mill. til grønt jernebane-prosjekt: –⁠ Har gitt usedvanlig gode resultater

For fylkesrådet var valget enkelt.

Fylkesrådet i Nordland bevilger i overkant av 1,7 millioner kroner til det treårige prosjektet ACE Green, et partnerskapet som består av Mosjøen og Omegn Næringsselskap, Helgeland Havn, Mo i Rana Havn, Rana Utvikling, Meyership, Bodø Havn og Klosser Innovasjon.

– Det er et overordnet mål å få mer transport av gods over på bane. Dette både for å begrense utslipp, men også for å begrense trafikk og belastning på vegsystemet, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland.

ACE Green står for Arctic Central Europe Green Corridor. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til utvikling av en effektiv, grønn godskorridor mellom Nord-Norge og Europa. Flere daglige tog vil i kombinasjon med båtløsninger, grensekryssende tilbud, innovativ regional distribusjon og terminalutvikling styrke eksportveiene for sjømatnæring og industri.

– Søknaden kommer som et resultat av et tidligere 3-årig gjennomført prosjekt støttet av Nordland fylkeskommune. Dette prosjektet har gitt usedvanlig gode resultater og medført blant annet 50 prosent økning i godstrafikk i prosjektfasen, noe som har vært viktig for de næringsaktørene som dette gjelder, sier Haukland.

Prosjektet har et klart mål om først fire og etter hvert fem daglige godstog på Nordlandsbanen hver vei. Da arbeidet i prosjektet startet i 2017 var av antall daglige avganger to.

– Derfor er det ikke vanskelig for fylkesrådet å gå inn med støtte til en treåring fortsettelse av dette viktige arbeidet inn i det grønne skiftet, sier fylkesråd Linda Haukland.

Styringsgruppen ACE Green takker fylkesrådet for støtten.

– Tilskuddet på 1,7 millioner er et nytt, viktig bidrag til å få fart på grønn transport til og fra Nordland og næringsutvikling i hele fylket, og videre nordover. Samarbeid på tvers av kommuner og næringer er nøkkelen til suksess for gods på bane, og her er Nordland fylkeskommune et lysende eksempel som regional utvikler, sier Reidar Ryssdal og Kurt Jessen Johansson i styringsgruppen for ACE Green.

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.