Fylkesråd Ingelin Noresjø er stolt av oppdrettsnæringen i Nordland, memn tror samtidig at næringen vil bli pålagt enda strengere miljøkrav og økt skatt. Foto: Roger Marthinsen

Jobber for å få unge inn i havbruksnæringen

Skrevet av Hedda Hiller
06.11.2019 06:00 - OPPDATERT 06.11.2019 11:02

Fredag samler 100 mennesker seg på ei lita øy, til temadag om fiskeri og havbruk.

Lurøy kommune og lokalt næringsliv ønsker å sette fokus på den lokale fiskeri – og
havbruksnæringen i kommunen. Det vil derfor bli arrangert en temadag innenfor fiskeri og havbruk, i Lurøy.

Fokus på temadagen vil være aktuelle yrker som havbruksnæringen trenger fremover, og synliggjøring av potensialet innenfor fiskeri.

– På temadagen ønsker vi å få vist fram for ungdom skal velge utdanning og yrker mulighetsrommet som ligger i å velge et fremtidig yrkesliv knyttet til havet, og at sysselsetting i lokalt næringsliv kan være en god yrkesvei. Det er ikke nødvendigvis slik at å jobbe som fisker i fremtiden er slik det tradisjonelt har vært. Bruk av teknologi, hjelpemidler og innovative løsninger gjør at innhold i disse yrkene har endret seg, skriver Lurøy kommune i en pressemelding.

– Å være sysselsatt i havbruksnæringen er heller ikke bare ensbetydende med å være røkter på anlegg. Mye av styringen foregår på land, og havbruksnæringen har også behov for teknisk personell, kompetanse innenfor marinbiologi, fiskehelse og veterinær eller som jurister. Behovene er allsidige i en svært innovativ og dynamisk næring.

Temadagen vil bli arrangert på Kvarøy fredag 8. november. Ungdomselever fra Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy, Kvarøy og Konsvik deltar. Til sammen vil arrangementet inkludere rundt 100 personer. Med andre ord vil folketallet på øya, som har 70 innbyggere, mer enn dobles denne dagen.

På Kvarøy vil næringsliv i kommunen møte lokal ungdom og informere om fremtidige
muligheter for sysselsetting i næringen. Nova Sea, Kvarøy fiskeoppdrett, Lovundlaks og fiskere fra Lurøy fiskarlag er alle representert.

– Det legges opp til en aktiv dag, der ungdommene skal ut på anlegg. De vil besøke brønnbåt, opplæringsfartøyet på Inndyr, fiskebåt, foringssentral og får også muligheten til å snakke med YKS-marine ved Sandnessjøen videregående, Tverrfaglig opplæringskontor Ytre Helgeland og Meløy videregående avdeling Inndyr.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.