Regjeringen setter av nær 100 millioner kroner til å sikre et høyere utdanningstilbud i distriktene, herunder studiestedet Nesna. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på / NTB

100 mill. til høyere utdanning i distriktene

Regjeringen starter opp arbeidet med å reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon på Nesna. Samtidig kuttes det i andre utdanningsposter.

Nær 100 millioner kroner øremerkes til distriktsrettet utdanning, herunder lærerskolen på Nesna, i statsbudsjettet. Samtidig kutter regjeringen i andre poster.

For å legge til rette for desentralisert utdanning i hele landet, inkludert videreføring av et lærested på Nesna, vil regjeringen sette av i alt 98,8 millioner kroner til såkalt fleksibel og desentralisert utdanning.

 Det går fram av regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

– Regjeringen starter med dette opp arbeidet med å reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon på Nesna, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Samtidig kutter Ap-Sp-regjeringen i flere av budsjettpostene i den avgåtte Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Blant annet kuttes bevilgningen til lærerspesialistordningen, en pilot for nye karriereveier for lærere, med 40 millioner kroner, mens bevilgningen til friskoler kuttes med 35 millioner.

Regjeringen vil også redusere bevilgningen til statlige universiteter og høyskoler med drøyt 33 millioner kroner.

Også studentsamskipnadene må tåle et kutt på 20 millioner kroner sammenlignet med Solberg-budsjettet.

 

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.