Gruppeleder i Rana Ap, Elin Dahlseng Eide, savner et mindre populistisk Høyre.

13,3 mill. i potten: – En gyllen mulighet til å tilby kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer

Skrevet av Roger Marthinsen
07.04.2021 17:00

Fylkesråd Elin Dahlseng Eide oppfordrer næringslivet til å søke om midler til bedriftsintern opplæring.

Stortinget har gjennom koronakompensasjonen sikret at Nordland skal få 13,3 millioner kroner til det som kalles bedriftsintern opplæring (BIO-midler).   

– BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer i en vanskelig tid, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide. 

– Dette er viktige midler, ikke minst for bedrifter som er rammet av koronapandemien. Bedrifter med behov for omstilling kan få tilskudd til kompetanseheving av ansatte, som et alternativ til permitteringer og oppsigelser. Faktisk kan dette bidra til å styrke bedriftene, midt i den krisetiden mange har vært gjennom på grunn av koronaepidemien. Selv om mange bedrifter i Nordland allerede har søkt slike støtte håper jeg enda flere får øynene opp for de mulighetene denne ordningen gir, sier Dahlseng Eide. 

Fylkeskommunen vil prioritere enkeltpersonsforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer som reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt småbedrifter innen prosess-, sjømat- og leverandørindustrien.  

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Det blir bare gitt tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne tilsatte. 

Virksomhetene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Maksimalt støttebeløp er på 200 000 kroner. 

Bedriftene skal søke gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.