Nord universitet får 160 nye studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett. Om noen av disse blir plassert ved Campus Helgeland er foreløpig ukjent. Foto: Roger Marthinsen

160 nye studieplasser til Nord universitet

Skrevet av Roger Marthinsen
25.05.2020 18:00

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett oppretter regjeringen 4.000 nye studieplasser. Nord universitet får 160 plasser innen helse- og sosialfag, økonomi, lærerutdanningene og innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.

– Nå får flere mulighet til å studere ved Nord universitet, og det bygges viktig kompetanse i landsdelen, sier Nordland Venstrs  Ida Gudding Johnsen i en pressemelding.

Søkertallene fra Samordna opptak i år viste at rekordmange søkte seg til høyere utdanning. Også tidligere kriser at vist oss at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Årets søkertall viser at koronakrisen ikke er et unntak.

– Jeg er spesielt glad for at det satses så sterkt på økning av studieplasser innenfor sykepleie og helseutdanning sier stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Margunn Ebbesen.

– Det er et stort behov for sykepleiere i fylket og når dette styrkes i fylket håper jeg det bidrar til at flere ferdig utdannede blir igjen i fylket, sier Ebbesen.

Representantene for regjeringspartiene i Nordland trekker fram kunnskap og utdanning som nøkkelen i omstillingen Norge skal gjennom, også uavhengig av koronakrisen. Regjeringen satser stort på kunnskap og kompetanse, både gjennom flere studieplasser og gjennom stortingsmeldingen «Lære hele livet» - en kompetansereform. Arbeidstakere som har kompetansen arbeidslivet etterspør er avgjørende også for Nordland i årene framover. Nord universitet har de siste årene blitt tilført flere nye studieplasser, og de 160 plassene som nå kommer i revidert nasjonalbudsjett er en gladmelding til alle som har søkt høyere utdanning

– Disse studieplassene er viktige både fordi flere får tilbud om studieplass og fordi det gir et løft for flere fagfelt at kapasiteten nå økes. Utdanning er med og bidrar til at vi kan møte framtidas Nordland med kunnskapsbaserte løsninger og bygge en kultur som fremmer innovasjon og entreprenørskap, sier Nordland KrFs Linda Helen Haukland. 

Representantene fra regjeringspartiene legger til at flere studieplasser også bidrar til å heve utdanningsnivået i fylket, noe som bør settes på agendaen både regionalt og nasjonalt i større grad framover.

De nye studieplassene er fordelt slik for Nord Universitet:

Helse- og sosial

Lærerutdanning

MNT

Juridisk/ øk.adm

70

30

30

30

Hvordan studieplassene blir fordelt innenfor Nord universitet er ikke kjent. Denne beslutningen tar nemlig verken departement, regjering eller Storting. Det er institusjonen som får plassene innenfor de ulike fagene, som bestemmer ved hvilke campuser studieplassene skal plasseres.