Varaordfører Morten Aspdal Olsen og fylkestingsrepresentant Bjørnar Skjæran er strålende fornøyde med at fylkesrådet har lagt inn 173 mill. til fergekai på Tonnes og opprusting av veien Eidhaugen-Tonnes. Foto: Roger Marthinsen

Jubeldag for Lurøy: 173 mill. til fergeleie og vei-opprusting

Skrevet av Roger Marthinsen
18.11.2020 10:00 - OPPDATERT 18.11.2020 16:02

Fylkesrådet bevilger penger til fergeleie på Tonnes og opprusting av fylkesvei 7410. Oppstart til neste år.

I fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2021-24, som legges frem i dag, er fergeleie på Tonnes og utbedring av fylkesvei 7410 fra Tonnes til Eidhaugen prioritert med 173 millioner kroner:

30 millioner kroner er satt av til oppstart neste år, 120 millioner kroner ligger inne i 2022 og 23 millioner kroner i 2023.

133 millioner kroner av potten er satt av til etablering av fergeleie i Tonnesbukta. De resterende 40 mill. skal gå til utbedring av fylkesvei 7410 fra Eidhaugen til Tonnes.

Fergeleie på Tonnes og utbedring av fylkesveien fra Tonnes til Eidhaugen er prosjekter Lurøy kommunestyre har prioritert på topp i mange år, og tidligere Lurøy-ordfører og nå fylkestingrepresentant for Nordland Ap og nestleder i Ap sentralt, Bjørnar Skjæran, er meget glad for at midlene er på plass.  

– Jeg er strålende fornøyd med at fylkesrådet nå følger opp, og at anlegget kan komme i gang allerede neste år. Dette er viktig for å korte ned veien til land, til regionsenteret Mo i Rana, til E6, E12, jernbane og flyplass, og til resten av verden, for folk på Kvarøy, Hestmona, Sørnesøy og øyene i Rødøy, sier Bjørnar Skjæran.

Varaordfører i Lurøy, Morten Aspdal Olsen (Ap), sier at bevilgningen til fergeleie og veiopprusting, er meget gode nyheter for Lurøy.

– Når fergeleiet på Tonnes er på plass, vil det skape en ny hverdag for beboere på Kvarøy, Hestmona, Sørnesøy og øyene sør i Rødøy. At man setter av midler til det jeg anser som en startbevilgning for en påkrevd opprusting av fylkesveien, er også gledeleig. Jeg anser dette som en konsekvens av at det nå kommer et fergeleie, sier Aspdal Olsen.  

Av økonomiplanen, som fylkesrådet legger frem nå i dag, fremgår det at prosjektet er todelt. Midlene skal gå til nytt ferjeleie på Tonnes og utbedring av fylkesveg 7410.

Ferjekai på Tonnes vil bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse, med kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra øyene i søndre Rødøy og Lurøy, til Mo i Rana. Etter anslag beregnes styringsrammen til 133 mill. kroner og kostnadsrammen til 148 mill. kroner.

[annonse]
Byggingen av nytt ferjeleie gjør det også viktig å få utbedret Tonnesvegen. Det er derfor planlagt mindre punktvise utbedringer som møteplasser, grøfting, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering til en totalkostnad på rundt 40 millioner kroner.

En annen gladnyhet for Lurøy, og Træna, er at fylkesrådet slår fast at det fortsatt skal være tre ferger i Lurøy-Træna-bassenget. Da samferdselskartet ble behandlet, valgte man å videreføre Trænaruta, mens antall ferger skulle reduseres fra tre til to. Her har man altså nå snudd:

"Fylkesrådet bes opprettholde dagens kapasitet med tre ferjer i sambandene Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund og Stokkvågen-Træna. Det gjøres en ny vurdering i tilknytning til ferdigstillelse av nytt ferjeleie på Tonnes", står det i fylkesrådets innstilling.

– Dette er ei klok beslutning av fylkesrådet, som er mulig fordi man har lykkes med å ta ned kostnadene på alle sektorer i fylkeskommunen. Jeg vil særskilt berømme fylkesråd for transport og infrastruktur for at han har tatt dette initiativet nå. Det skaper trygghet for framtidig utvikling på øyene i Lurøy og Træna, sier Bjørnar Skjæran.

– Det har vært en ekstremt krevende prosess å måtte kutte en halv milliard i budsjettene på noen få år. Men det gjør også at vi kan investere i nye nordlandsekspresser, ny båt for MS Helgeland, og nå også fergeleie på Tonnes. Men dette vet folk i Lurøy, der lokalpolitikerne må håndtere kutt på flere millioner som følge av høyreregjeringens nye inntektssystem, og der kommunestyret på 1980-tallet la ned sine verv av nøyaktig samme grunn, sier Bjørnar Skjæran.

– Med avklaringen om at tre ferger skal trafikkere Lurøy-Træna-bassenget, nytt fergekai som vil gi et kjempeløft for øysamfunnene i søndre Rødøy og nordre Lurøy og opprusting av veien, er dette et kinderegg, sier Morten Aspdal Olsen. 

---------------

LES OGSÅ: 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.