Konkurransen for samfunnsanalysen i Helgelandssykehuset er nå offentliggjort.

Samfunnsanalysen skal utføres av aktør uten bindinger

Skrevet av Roger Marthinsen, Pål Leknes Hanssen
09.07.2019 11:00 - OPPDATERT 09.07.2019 17:00

Aktøren som skal utføre samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset skal være på plass innen 1. september. Et av vilkårene er at tilbyder ikke skal ha utført utredninger tidligere, verken for kommunene på Helgeland eller for Helgelandssykehuset.

Rett før helga la oppdragsgiver Sykehusbygg ut konkurransen om å utføre samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset. Den 5. juli ble konkurransen kunngjort på databasen for offentlige innkjøp, Doffin.

– Helgelandssykehuset HF skal beslutte ny sykehusstruktur på Helgeland for å møte framtidens behov for spesialisthelsetjeneste. I den forbindelse ønskes bistand til å "utarbeide en samfunnsanalyse for å bringe frem forskningsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte ringvirkninger av sykehusetablering med utgangspunkt i de modeller som det besluttes at skal utredes", står det i en kort beskrivelse av oppdraget.

 
I utlysningen slås det fast at pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget.

Det har tidligere vært mye debatt rundt hvem som skal utføre samfunnsanalysen, og i konkurranseutlysningen tar Sykehusbygg høyde for å avskjære aktører med bindinger til den forutgående sykehusprosessen på Helgeland.

Dette er formuleringen i dokumentet:

"Tilbudt nøkkelpersonell forutsettes å ikke ha utført spesifikke oppdrag i forbindelse med struktur og lokalisering av Helgelandssykehuset tidligere, eller ha direkte tilknytning til utredningsoppdrag for en eller flere kommuner innenfor helseforetaket".

Fristen for å levere anbud er satt til 19. august og kontrakten har en varighet fra 1. september 2019 til 1. mars 2020.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.