Fylkesråd Hild Marit Olsen.

3,5 mill. ekstra til voksenopplæringen

Skrevet av Roger Marthinsen
29.05.2019 19:30

Fylkesrådet vil bevilge 3,5 millioner kroner ekstra til stedsbasert voksenopplæring. Det innebærer at det skal brukes til sammen 8,5 millioner kroner på dette formålet fram mot 2022.

– Vi får nå styrket arbeidet med å utvikle gode løsninger med stedsbasert undervisning, altså ulike typer undervisning ute i kommunene. Dette vil komme i tillegg til Nettskolen, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Mange av de som søker voksenopplæring er innvandrere. Hild-Marit Olsen mener innvandrere er en stor ressurs for Nordland, og vil gjøre det hun kan for å gi denne gruppen mulighet for å lykkes med utdanning og kvalifisering til arbeidsmarkedet.

Et enstemmig fylkesting gikk i desember i fjor inn for en endring i inntaksforskriften, som innebærer at voksne (fra det året de fyller 25 år), ikke skal søke inntak til vanlige videregående skoler, men skal søke videregående opplæring for voksne.

– Opplæringsloven sier at voksnes opplæring «skal tilpasses den enkeltes behov». Voksne over 25 har jo andre behov i sin utdanning enn 16-åringer. Å skille disse to gruppene er til fordel både for de voksne og for de ordinære elevene, sier Olsen og legger til at videregående opplæring for voksne skal tilpasses den enkelte, være fleksibel og skal kunne kombineres med arbeid og andre oppgaver.

I vedtatt økonomiplan 2019–2022 er det budsjettert med 5 mill. kroner til stedsbasert voksenopplæring. Med den siste bevilgningen blir altså tallet på 8,5 millioner kroner.

De ekstra 3 5 millionene kronene disponeres som en del av overskuddet fra årsresultat 2018. Disponeringen er en del av saken «Årsregnskap og årsberetning 2018» som behandles av fylkestinget under samlingen i Mo i Rana i juni.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.