STERKERE INNSATS: Statens vegvesen har kontrollert dekk og kjettinger på 5530 kjøretøy i Nord-Norge hittil i år. Foto: Statens vegvesen

388 kjøretøy ilagt bruksforbud –
90 prosent er utenlandske

Skrevet av Roger Marthinsen, Silje-Tamara Rojas
08.03.2019 09:12 - OPPDATERT 08.03.2019 11:01

349 av de 388 tunge kjøretøyene som er ilagt bruksforbud, er utenlandske. De aller fleste er fra Øst-Europa. Her er resultatene fra Statens vegvesens offensiv mot tunge kjøretøy i Nord-Norge.

Se tabell over alle reaksjoner, nederst

5530 tunge kjøretøy er kontrollert i løpet av årets første to måneder, i Statens vegvesen storoffensiv mot tunge kjøretøy i Nord-Norge. Kontrollene har ført til hundrevis av bruksforbud, flere anmeldelser og 162 gebyr.

– Det har vært krevende føre- og værforhold i år noe som har gjort at vi har hatt mer kontroller av dekkutrustning, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.

– Vi kontrollerer også blant annet kjøre- og hviletid og bremser, og det blir en prioritering å hele tiden kontrollere det som er viktigst for framkommeligheten og trafikksikkerheten.

(Saken fortsetter under bildet)

Selv om de østeuropeiske kjøretøyene dominerer, er det påvist feil og mangler ved en prosentmessig betydelig andel også av de nordiske kjøretøyene. Foto: Roger Marthinsen

NI AV TI FRA UTLANDET

Kontrollene har resultert i 388 bruksforbud, 162 gebyrer og ni anmeldelser. Dette er også en høyere andel enn i fjor.

  • Resultatene viser at av de 388 kjøretøyene som er ilagt bruksforbud, enten som følge av dårlige dekk på trekkvogn eller feil og mangler på hengere, er 349 enheter utenlandske. Av disse er 262 fra Øst-Europa, 79 er nordiske mens 8 er fra øvrige Europa. 
  • Av de 5530 enhetene som er kontrollert, er det 3220 norskregistrerte kjøretøy. Av disse er 39 ilagt bruksforbud. Andelen reaksjoner for kjøretøy og hengere er for norske kjøretøy 2 prosent for trekkvogn og fem prosent for hengere.
  • 1329 østeuropeiske kjøretøy er kontrollert. Andelen reaksjoner er ni prosent for trekkvogn og 40 prosent for hengere.
  • 912 nordiske kjøretøy er kontrollert. Av disse er det reagert mot syv prosent trekkvogner og 18 prosent av hengerne.
  • 59 kjøretøy fra øvrige Europa er kontrollert. Her er det reagert mot 21 prosent av de kontrollerte trekkvognene og 23 prosent av de kontrollerte hengerne.
– BEDRE DE SISTE ÅRENE

Selv om andelen reaksjoner har økt kraftig i år, betyr ikke dette nødvendigvis at tilstanden på vogntogene er verre i år enn i fjor. Antallet kontroller er nesten fordoblet sammenlignet med samme periode i 2018. Dette vil nødvendigvis påvirke resultatene. 

– Vi jobber målrettet i kontrollvirksomheten vår, og skal velge ut de vogntogene som har mangler for kontroll. Generelt er vårt inntrykk at tilstanden på dekk- og kjettingutrustningen har blitt bedre de siste årene, understreker Sandvik.

HAR PRIORITERT GRENSEOVERGANGER

Særlig høy aktivitet har det vært på grenseovergangene nord i landet.

– Vi hadde tidligere i år flere hendelser med utenlandske vogntog noe som gjorde at vi har hatt ekstra med kontroller langs grensa. Her har vi i tillegg fått bistand fra Toll og kontrollører fra andre regioner som også har utført dekkontroller, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik.

HJULLÅS OG BESLAGLAGTE PAPIRER

388 kjøretøy er i løpet av årets to første måneder ilagt bruksforbud. Hva er konsekvensen når et kjøretøy blir ilagt et bruksforbud?

– Bruksforbud betyr at kjøretøyet må stå  til forholdet er rettet opp. Det kan for eksempel innebære at været og føret endrer seg, eller at kjetting blir lagt på, sier Sandvik til Rana No.

– Hvordan kontrolleres det at dette blir etterkommet?

– Politiet eller vi kan ta papirene, som da ikke leveres ut før etter oppretting. Vi kan også, under ekstreme tilfeller, sette på hjullås til forholdet er rettet.

– Hvem er oppdragsgiverne til vogntogene som det blir reagert mot?

– Vi har ingen statistikk på hvem som er oppdragsgiverne, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.