Foto: Roger Marthinsen

50 mill. ekstra for å sikre nettilgang i distriktene

Skrevet av Roger Marthinsen
14.05.2019 14:50

Regjeringen setter av 50 millioner kroner for å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge mens Telenor faser ut kobbernettet.

Telenor varselet tidligere i år mer enn 100.000 husstander om at de  vil slutte med vedlikehold og feilretting av kobbernettet. Årsaken er at kobbernettet skal erstattes med fiber og mobil. Dette har skapt reaksjoner fra folk i utkantstrøk, som vil kunne bli sittende uten internett på grunn av utfasingen.

– Reaksjonene er forståelig. Da god internettilgang er helt nødvendig og en selvfølge i vårt samfunn, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Venstre i Nordland. 

Nå foreslår regjeringen nå et tilskudd til bredbånd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i fjor. Dette kommer i revidert statsbudsjett.

De 50 ekstra millionene skal gå til utbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut og til å koble opp husstander og virksomheter som vil bli berørt av avviklingen av det gamle kobbernettet.

Arne Ivar Mikalsen, Nordland Venstre.

Bredbåndstilbudet har blitt bedre de siste årene, høyhastighetsnett er nå tilgjengelig for en millioner flere nordmenn, enn for fem år siden. I tillegg har vi verdens raskeste mobilnett, og nesten hele befolkningen har tilgang til 4G. 

– Alle vet at digitalisering har pågått lenge, og kommer til å bli enda viktigere fremover. Da er vi helt nødt  til å kunne tilby høyhastighetsnett der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, påpeker  sier Arne Ivar Mikalsen.

De fleste i landet vil i denne perioden kunne benytte seg av 4G-nettet som erstatning hvis kobbernettet svikter, men for omlag 1.000 husstander var heller ikke dette noe alternativ. De risikerte derfor å stå uten nettilgang. Dette scenariet ikke vil bli skje. Grunnen er at Telenor har snudd.

– Selskapet har presisert at de vil fortsette feilretting i kobbernettet i de områdene av landet hvor det ikke finnes tilfredsstillende alternativer, og det er bra, sier Mikalsen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.