Før sommeren åpnes 6,5 kilometer ny europaveg nord og sør for Krokstrand. Her ser du dagens Krokstrand bru, og den nye brua, som ferdigstilles i høst. Foto: Marius Skjerve Staulen

6,5 kilometer ny E6 snart klar

Skrevet av Roger Marthinsen
11.06.2019 12:54

Prosjektet E6 Helgeland nord nærmer seg ferdigstillelse. Før sommerferien åpner en ny parsell.

Før fellesferien skal drøye seks kilometer ny E6 åpnes i Rana.  

–Det er snakk om fire kilometer fra Krokstrand og nordover, i tillegg til ca. 2,5 kilometer i parsellen Raufjellforsen–Krokstrand, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Gjennom de siste årene fra byggestarten i 2015 er over 4,5 mil ny europaveg overlatt til trafikantene. Før fellesferien blir det satt trafikk på ytterligere 6,5 kilometer.

Forbi Krokstrand går E6 i en ny linje bak Krokstrand Kafé. Her bygger entreprenør Hæhre også en rasteplass med parkering. Rasteplassen og den nye brua blir åpnet senere i år.

E6 Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Det første spadetaket ble tatt i september 2015, og i løpet av senhøsten skal alle parseller, totalt 62 kilometer ny veg, være åpnet for trafikantene.

Det vil gjenstå en del etterarbeid, som oppmerking og revegetering av sideterreng. Oppmerking på strekningen Strandjord-Raufjellforsen blir gjort i august. I tillegg skal deler av gamle E6 fjernes, blant annet gamle Messingslett bru over Ranaelva som skal rives våren 2020.

Før fellesferien åpnes nye E6 mellom Krokstrand og Saltfjellet. Foto: Marius Skjerve Staulen

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.