– Vefsna er et særdeles viktig vassdrag med tanke på bevaring og oppbygging av laksestammen, sier statsråd Ola Elvestuen.

6,6 millioner til laksetrapper i Vefsna

Av Roger Marthinsen
15.05.2018 12:30 - OPPDATERT 15.05.2018 12:35

Regjeringen foreslår å bevilge 6,6 millioner kroner til laksetrapper i Vefsna.

Det er i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, at regjeringen forslår å bevilge 6,6 mill. kroner til laksetrapper i Vefsnavassdraget.

– Etter 30 år med dårlig fiske i Vefsna som følge av gyro-smitte, ble elva endelig friskmeldt i fjor høst. Nå rehabiliterer vi de viktigste fisketrappene, slik at laksen igjen kan etablere seg i større deler av vassdraget, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre). 

Særdeles viktig vassdrag

4,6 millionar kroner skal gå til bygging av ei ny trapp i Laksfors, mens 2 millioner kroner skal gå til restaurering av ei trapp i Fellingsfors. Denne siste trappa ble delvis øydelagt av et steinras, og laks som vandret oppover kunne derfor bli skadd. 

– Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på villaksen, og Vefsna har vært ei særdeles viktig lakseelv i Nord-Norge. Friskmeldinga av Vefsna i fjor høst viser at det nytter. Når de viktigste fisketrappene nå blir rehabilitert, kan laksen igjen vandre oppover i vassdraget, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Internasjonalt ansvar 

Gyrodactylus salaris er en introdusert parasitt som kan utrydde hele bestandar av villaks i smittede elver. Ni av ti elver i Vefsn-regionen ble i fjor høst friskmeldt for gyro, etter at elvene ble ferdigbehandlet med rotenon i 2012. Nå er reetableringen av fiskebestanden godt i gang. 

– Villaksen er en viktig del av norsk vassdragsnatur. En stor del av bestanden hører hjemme i norske vassdrag, og internasjonalt har Norge et særskilt ansvar for villaksen. Målet i norsk villaksforvaltning er å bevare og bygge opp laksebestanden, seier Elvestuen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.