NRK Lisenskontoret Foto: Privat

70 arbeidsplasser på plass etter nedleggingen av NRK-lisenskontoret

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
07.10.2019 10:27 - OPPDATERT 07.10.2019 13:34

Regjeringen foreslår 87 millionar kroner til økt satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Kringkastingsavgiften (lisensen) forsvinner 1. januar 2020. Fra da vil NRK finansieres over skatteseddelen. En husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som tidligere, dersom de betalte lisens, det skriver regjeringen på sine nettsider i sammenheng med dagens fremlegging av Statsbudsjettet 2020.  

– Når vi nå fjerner lisensen, har jeg vært opptatt av at en husholdning med to voksne ikke skal komme dårligere ut enn om den betalte lisens. Med regjeringens forslag til finansiering av NRK oppnår vi det, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Det er bred politisk enighet om at lisensen må avvikles for å møte den teknologiske utviklingen og folks nye medievaner. I tillegg vil endringen bidra til å sikre en stabil finansiering av NRK, skriver regjeringen. 

Nå skal NRK finansieres gjennom skatten ved å redusere personfradraget. Skatteøkningen er samlet sett mindre enn bortfallet av lisensen. Samtidig økes skattefradraget for pensjonister, slik at minstepensjonister fortsatt slipper å betale skatt.

– Mange kommer bedre ut av omleggingen, fortsetter Siv Jensen. For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1 500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3 100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, sier finansministeren.

For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen å beregne merverdiavgift på overføringen til NRK.

Den nye løsningen er enkel og gjør at vi ikke lenger trenger en egen innkrevingsordning. For å kompensere for at lisenskontoret i Mo i Rana blir lagt ned, foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Nasjonalbibliotekets virksomhet i Mo i Rana.

I dag ble Statsbudsjettet 2020 fremlagt, her kommer det frem at regjeringen foreslår 87 millioner kroner til økt satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Økningen skal bidra til å utvide kapasiteten ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana og til å opprette 70 nye arbeidsplasser ved anlegget.

Kulturarven tilgjengelig digitalt 

Økningen på 87 millioner kroner er en satsning for å gjøre vår felles kulturarv tilgjengelig digitalt, skriver regjeringen på sine nettsider. 

[annonse]
– Tilgang til kulturarven er en demokratisk rett. Alle skal derfor ha enkel tilgang til den felles kulturarven, og mest mulig kulturarvmateriale må bevares og gjøres tilgjengelig for framtiden. Regjeringens omfattande satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana bidrar til dette. Med 70 nye arbeidsplassar vil det bli mulig å digitalisere enda mer av kulturarvmaterialet vårt i et raskare tempo, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. 

Satsningen vil innebære raskare digitalisering av Nasjonalbiblioteket sin egen samling. I tillegg skal papirmateriale, fotografi, film og lydopptak fra arkiv institusjoner og museum over hele landet digitaliseres. Den økte digitaliseringen vil medvirke til å realisere det kulturpolitiske målet om å ta vare på og formidle kulturarven.

Opprettinga av 70 nye arbeidsplassar ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana kommer som følge av nedlegginga av NRK sin lisensavdeling i byen. 

Videre foreslår regjeringen å bevilge 220 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.