NHO Nordlands Elnar Holmen (bildet) og Ole Henrik Hjartøy, for seg verdien av EØS-avtalen, for næringslivet i Nordland.

"Å snakke ned EØS-avtalen og skape økt politisk risiko om den, er det siste næringslivet i Nordland trenger."

MENING:

Handel sikrer arbeidsplasser i hele Nordland

Få land er så avhengig av handel med andre land som Norge. Vi er en liten, åpen økonomi, som har alt å vinne på åpne handelskanaler og tette relasjoner med våre handelspartnere i verden. 

En gjennomgående tilbakemelding fra næringslivet i Nordland er at vi ikke må rote til tilgangen til handel i våre viktigste markeder. For det er en kjensgjerning at Norges velstand og vår regions utvikling er tuftet på handel med Europa og verden ellers. Et lite eksempel er havbruksnæringen, som ikke bare viser til vekst for seg selv gjennom handel med andre land, men som også har bidratt til vekst og utvikling lokalt og regionalt fordi handelen har gjort til at de kunne utvikle seg og skape arbeidsplasser. Og arbeidsplasser skaper som kjent aktivitet, sikrer bosetning og som igjen betyr skatteinntekter til lokalsamfunnet.

Havbruksnæringen som eksempel viser hvor stor betydning åpne handelskanaler er for bedriftene, for regionen og nasjonen. Det som nå skjer av usikkerhet rundt USAs bygging av tollmurer, og Storbritannias brexit, er derfor svært uheldig for eksportbedriftene våre. Ikke minst er det uheldig for de små og mellomstore bedriftene, som er svært sårbare for denne typen handelsmurer og økte kostnader. Å ikke vite hva som kommer til å skje de neste månedene og årene når det gjelder toll og avgifter, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst.

Det er derfor vi i NHO er så opptatt av at vi ikke må snakke ned og svekke veien inn til vårt desidert viktigste marked; EU.

EØS-avtalen er "veien", og vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for små og større bedrifter rundt om i landet. EØS-avtalen sikrer handel og dermed arbeidsplasser i regionen!

Det kan derfor være viktig å minne om hvor mye vår handel med verden rundt oss betyr gjennom noen konkrete tall: I 2017 tilsvarte norsk eksport 35 prosent av BNP, mens importen tilsvarte omtrent 33 prosent av BNP. Takket være eksport av fisk og metaller nådde fastlandseksporten fra Nordland rekordhøye 27,4 milliarder kroner i 2017. Eksporten i 2018 forventes å passere 27,5 milliarder kroner. Vi er dermed Norges fjerde største eksportfylke.

Havbruk og fiskeri hadde sin sterkeste vekst i 2017 i Nordland, noensinne. Og metallindustrien hadde en rekordøkning med 12,7 milliarder kroner, hele 14% fra året før. Dette var riktignok drevet mest av gunstig valuta og positiv prisutvikling. Men potensialet for ytterligere verdiskaping, vekst og sysselsetting er svært stor i Nordland. Tollbarrierer, Brexit og politisk risiko om EØS-avtalen, etc er faktorer som bidrar til det motsatte, nemlig å sette arbeidsplasser i fare. Derfor er det så avgjørende at handel med verden rundt oss skjer så smertefritt, byråkratifritt og kostnadsfritt som mulig og med minst mulig politisk risiko.

Å snakke ned EØS-avtalen og å skape økt politisk risiko om den, er det siste næringslivet i Nordland trenger.  

Så la oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har, blant annet gjennom EØS-avtalen, og jobbe videre for enda bedre avtaler både med EU og verden ellers. Det er en langt bedre strategi enn å kjempe imot inngåtte avtaler som sikrer vekst og utvikling i hele Norge. Det er tilgangen til markedene som vil avgjøre om vi i årene foran oss, kan skape flere lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Da skaper vi også større verdier og ringvirkninger lokalt, spesielt i form av større skatteinntekter til lokalsamfunnene i Nordland.

Ole Henrik Hjartøy, regiondirektør, og Elnar Remi Holmen, tidl statssekretær nå seniorrådgiver, NHO Nordland

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.