"Å beskylde oss for å ikke ville realisere flyplassen er ren løgn"

Skrevet av Rana senterparti
05.09.2019 15:00 - OPPDATERT 05.09.2019 17:02

La det ikke være noen tvil: Rana Senterparti vil ha storflyplass på Hauan!

Det er fremsatt påstander både i kommentarfelt og leserinnlegg om at Rana Senterparti ikke vil ha storflyplass på Hauan. Disse påstandene er uriktige! 
Rana Senterparti kommer til å jobbe videre for at storflyplassen på Hauan blir realisert.

Det stadig tilbakevendende argumentet ser ut til å være: Rana Senterparti stemte imot å gå inn med de siste 200 millionene, og derfor er vi mot flyplassen.

La oss derfor ta dette steg for steg:

  • Vi stemte for de første 100 millioner med startkapital til Polarsirkelen Lufthavnutvikling.
  • Vi stemte motå gå inn med ytterligere 200 millioner, da vi mener at bygging av flyplass er noe staten bør fullfinansiere.
  • Vedtakene på at kommunen skal gå inn med 300 millioner i flyplassen er gjort. Pengene er avsatt i årsbudsjett og økonomiplan.
  • I fjor la vi også frem et felles budsjettforslag sammen med V, Frp, Rødt og KrF der de 300 millionene til flyplass var satt av.
  • Vi har godtatt at vedtaket er gjort, og vi vil ikke omgjøre det.
Rana Senterparti har vært involvert i flyplassen fra første stund. Det var i sin tid Liv Signe Navarsete i Sp som fikk flyplassen inn i NTP, etter at blant annet Johan Petter Røssvoll startet arbeidet med å få en storflyplass i Rana.

Anbudet er nå ute, og vi venter spent på når pengene fra staten endelig skal legges på bordet.

Rana Senterparti kommer til å fortsette arbeidet for at storflyplassen på Hauan skal bli realisert. Om noen har vondt for å godta at vi har akseptert vedtaket som er gjort, får det så være. Men å beskylde oss for å ikke ville realisere flyplassen dersom vi kommer til makten er ren løgn.

I tillegg blir det i ulike leserinnlegg og debatter trukket frem at EØS – avtalen står i fare dersom Rana Senterparti kommer til makten i Rana. La oss få klargjøre et helt uomtvistelig faktum i forhold til denne argumentasjonen:

Rana sin ordfører har ingen myndighet til å si opp EØS-avtalen. Hverken nå eller i all fremtid.

I tillegg har Senterpartiet alltid vært klar på følgende: Vi vil ikke si opp EØS – avtalen før det foreligger en ny handels- og samarbeidsavtale med EU for å sikre våre interesser.

[annonse]
At Rana Senterparti vil sette arbeidsplasser i Rana i fare dersom vi kommer til makten, basert på vårt syn på EØS, er en ren skremselspropaganda uten rot i virkeligheten.
 
Johan Petter Røssvoll, ordførerkandidat Rana Sp

Hilde Lillerødvann, leder og 2. kandidat Rana Sp

Karl Hans Rønning, 3. kandidat Rana Sp

Allan Rognan, 4. kandidat Rana Sp

Lena K. Aas, 5. kandidat Rana Sp
 
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.