Åpner for fjerde og femte dose

Slik blir Covid-19 vaksinasjon våren 2022.

Folkehelseinstituttet har nå åpnet for at personer over 80 år kan tilbys fjerde dose covid-19 vaksine, og at personer med alvorlig svekket immunforsvar kan tilbys femte dose med koronavaksinen. I Rana legges det opp til vaksinering flere dager i mai og juni.

Det er begrenset kunnskap om nytten ytterligere oppfriskningsdoser til disse pasientgruppene. Det er derfor ikke en generell anbefaling om at alle i disse gruppene skal tilbys ytterligere vaksinedoser, men et tilbud for de som ønsker det selv.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det behandlende lege som skal vurdere behovet. Behandlende lege vil i de aller fleste tilfeller være sykehuslegen som er ansvarlig for medisinen som svekker immunforsvaret.

Slik går du fram om du er over 80 år eller har alvorlig svekket immunforsvar:

  • Du er over 80 år: Du kan få en ny oppfriskningsdose hvis du selv ønsker det. Du må i så fall gå inn på nettsiden å bestille deg time eller ta kontakt med koronatelefonen. Fjerde dose kan gis tidligst fire måneder etter tredje dose. Har du fått tre vaksinedoser og hatt korona trenger du ikke fjerde dose.
  • Du har alvorlig svekket immunforsvar: Dersom du ønsker femte dose må ta dette opp med behandlende lege. Behandlende lege er legen som er ansvarlig for medisiner som gir immunsuppresjon og er i de fleste tilfellene spesialist på sykehuset. Dersom du har oppfølging fra sykehuset er det sykehuslegen som må vurdere behovet for femte dose. Du må ha med dokumentasjon fra behandlende lege på at du skal ha femte dose. Femte dose gis tidligst 3 måneder etter fjerde dose.
For andre: Det vil ikke bli gitt tilbud om 4. dose før myndighetene åpner for det. Vaksineanbefalinger for ulike aldersgrupper finner du her

Hvor tilbys vaksinasjon: Vaksinasjon skjer fra helsestasjonens lokaler i Midtre gate 4B (bygget på andre siden av veien for politistasjonen).

Det planlegges vaksinasjon på følgende datoer: 
12. mai, 24. mai, 2. juni og 16. juni.  Timebøker åpnes 2-3 uker før vaksinasjonsdagen.

Bestill time 
Ønsker du vaksine til deg og/eller ditt barn, må du gå inn på kommunens hjemmeside og følge lenken for timebestilling

Om du ikke får til å bestille vaksinetime digitalt ta kontakt med vaksinetelefonen på 950 04 433. Vaksinetelefonen er åpen mandag og onsdag kl. 10:00 - 12:00.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]