Åga IL åpner i morgen opp hallen (i bakgrunnen) for trening. Foto: Roger Marthinsen

Åpner hall for trening

Skrevet av Roger Marthinsen
19.04.2020 13:18 - OPPDATERT 19.04.2020 13:31

Åga IL går i gang med organisert trening. Har kurset trenerne i smittevern og laget egne korona-øvelser.

Se fotballens koronavett-regler nederst

I morgen starter Åga IL opp igjen med fotballtrening i Åga-hallen. Dette er klart etter at styret i Åga IL denne uka har vedtatt at hallen skal åpnes for aktivitet fra mandag 20. april.

Det blir imidlertid alt annet enn full rulle fra avspark, men trening innenfor strengt regulerte rammer, poengerer Åga ILs Ketil Olsen Teigen.

– Vi følger Folkehelseinstituttet, Norges Fotballforbunds og kommuneoverlege Frode Berg sine anbefalinger. Åga-hallen åpnes i første omgang kun for organisert trening for Åga-lag, fra og med gutter og jenter født 2009, sier Olsen Teigen, som sier at klubben skal følge koronavett-reglene, og har forberedt trenere i klubben i forhold til dette.

– Vi har kurset trenerne våre i smittevern og lagd en øvelsesbank med "coronaøvelser", sier han.

Åga IL stiller også strenge kriterier for bruk av hallen:

Det skal være til stede minimum en trener som er over 18 år, for hver treningsgruppe. Denne treneren er ansvarlig for å etterfølge fotballens koronavettregler.

Trenere er videre ansvarlig for at hygienerutiner etterfølges, der en sjekkliste må følges og fylles ut for å dokumentere at man har fulgt denne. Hygienerutiner inneholder vask av baller og annet utstyr som er brukt i trening, desinfisering av kontaktflater sopm mål, håndtak med videre.

Trenere må også gjennomføre et kurs med klubben, før aktivitet kan startes. Kurset tar for seg ulike øvelser som er tilpasset kravene til avstand med videre, forslag til øktplaner og en gjennomgang av hygienerutinene.

[annonse]
Treningstid blir 1 time og 20 minutter for hver økt. Åga-hallen skal stenges i ti minutter mellom hver gruppe, slik at trenere får anledning til å utføre sine oppgaver.

Maks antall personer i hallen samtidig er 12. Maks antall spillere i aktivitet er 10 og det skal være maks 5 spillere på hver banehalvdel.

Brakke og klubbhus skal kun brukes av trenere. Spillere har ingen adgang der.

– Dersom vi ikke klarer å gjennomføre treningene i samsvar med overnevnte kriterier vil tilbudet om aktivitet i Åga-hallen tas bort, fremgår det av Åga ILs styrevedtak.

Regjeringen har bestemt at organisert trening kan foregå i begrenset og svært kontrollert omfang. Det er imidlertid også slått fast at kampaktivitet, fellestreninger og trening som innebærer kroppskontakt, på lik linje med kulturarrangement som samler folk, er forbudt  frem til i hvert fall 15. juni.

NFF har også utarbeidet egne korona-vettregler, for de klubber og lag som velger å gå i gang med organiserte fellesøkter. Når, og faktisk om, det blir seriestart, er imidlerytid foreløpig uavklart. For noen serier, deriblant 3. divisjon der Rana FK spiller, drøftes enkel serie som en mulig løsning.

Ytterpunktene for fotballsesongen 2020 er i øyeblikket at mamn klarer å gjennomføre full serie, ved å legge opp til et tett kampprogram og forlengelse av serien utover høsten, til at det ikke blir noe seriespill i 2020 i det hele tatt.

Det er også drøftet at dersom det åpnes for seriespill over sommeren, så kan det bli med strenge restriksjoner og et forbud mot publikum på kamper.  

Koronavettreglene for fotballen.

 

Fotballens koronavettregler:

 • Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert
 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten