Marit Wisthus holdt i november en flammende appell foran 10.000 mennesker, i kampen for å bevare fødetilbudet på Nord-Helgeland. Nå må de sykehusansatte i Mo i Rana nok en gang kjempe for sin virksomhet. Foto:Roger Marthinsen

Advarer Helse Nord: – Dersom dette blir vedtatt, kan det ikke tolkes som annet enn mistillit

– Behandlingen som nå pasienter og ansatte tilhørende Helgelandssykehuset Mo i Rana opplever, mangler sidestykke, uttaler 389 ansatte ved Helgelandssykehuset, som alle stiller seg bak sin sykehusdirektør.

Helse Nord-direktør Cecilie Daaes forslag om å nekte Helgelandssykehuset å utføre tarmkreft-operasjoner i det store og hele og flytte alle operasjoner til Nordlandssykehuset, har slått ned som en bombe blant de ansatte ved sykehuset i Mo i Rana. Der har man nemlig forhold seg til sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs forslag om å foreta alle operasjoner ved sykehuset på Mo, inntil man har fullført kvalitettiltak samt fått satt sammen faggrupper på tvers av enhetene. 

Gunnlaugsdottirs beslutning var at den perioden man ikke skal operere i Sandnessjøen, skal leger fra Sandnessjøen operere i team med leger fra Mo i Rana. Dette overprøver nå altså Cecilie Daae, som i sin innstilling til styret i Helse Nord klargjør at hun tror konfliktene er for store og arbeidsmiljøet for dårlig ved Helgelandssykehuset, til at det er forsvarlig å følge Gunnlaugsdottirs resept.

Daaes forslag om å flytte alle operasjobner til Bodø ble kjent i går ettermiddag, og skal behandles av styret i Helse Nord i formiddag. Etter styremøtet skal ledelsen i Helgelandssykehuset "inn på teppet" hos Helse Nord, i et foretaksmøte. 

I en uttalelse fra ansatte ved sykehuset i Rana, signert av 389 ansatte, karakteriseres Daaes forslag som en sjokkerende, kollektiv avstraffelse.

– Det Helse Nord nå foretar seg er en ren kollektiv avstraffelse av pasienter og ansatte. Her straffes en enhet for feil begått ved en annen enhet, 110 km unna. Dette er en straffeform som er forlatte i de fleste vestlige demokratier, og er forbudt i henhold til både Haag og Genèvekonvensjonen, sier de tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

I Daaes innstilling fremgår det at arbeidsmiljøet er dårlig og stridighetene for alvorlige, til at hun har tillit til at pasientsikkerheten kan bli ivaretatt av Helgelandssykehuset. De ansatte ved sykehuset i Mo i Rana mener at Helse Nord-direktøren bare bidrar til å øke konfliktnivået. 

– Det administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, nå foreslår øker bare konfliktnivået i Helgelandssykehuset sier tillitsvalgte og fagmiljø ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, uttaler de.

De ansatte ved sykehuset på Mo gjør det også klart at de stiller seg bak direktør Hulda Gunnlaugsdottir og hennes beslutning om å midlertidig stenge kreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus frem til uke 2 i 2021. Beslutningen har ikke uventet skapt betydelig støy i media, fra både ordførere og andre aktører.

– Vi ønsker med dette å utrykke vår støtte til administrerende direktør for fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. Dessverre har kvalitetsarbeidet knyttet til kreftkirurgien gått fra å handle om pasientsikkerhet og kvalitet til å handle om et politisk spill hos Helse Nord, poengterer de sykehusansatte.

[annonse]
Gunnlaugsdottirs ambisjon er ett sykehus på to lokasjoner, med fagledelse, faggrupper og samarbeid på tvers av enhetene. Når Helse Nord nå vil flytte alle operasjoner til Bodø, stanses også deler av et samarbeid som direktøren ved Helgelandssykehuset har gitt beskjed om skulle gjennomføres.

– Et allerede pågående kvalitetsarbeid blir med dette fullstendig havarert, før man har forlatt startgropa. Vi er sjokkert og forbannet, sier fagmiljøet, som mener at Helse Nord viser kortene de har på hånda:

– Fagmiljøet i Rana skal brytes ned for å bane vei for Helse Nord politiske målsetninger. Dette kan umulig være i tråd med helseminister Bent Høies ambisjoner for Helgeland. Dette går neppe upåaktet hen blant befolkningen i Nord Norges 3. største by, advarer de.

Daaes påstander om dårlig arbeidsmiljø, kjenner de ansatte i Mo i Rana seg ikke igjen i.

– Vi stiller oss uforstående til argumentet om at et dårlig arbeidsmiljø forsvarer et slikt inngrep i en velfungerende virksomhet. Vår opplevelse, på Rana sykehus, er at vi har et svært godt arbeidsmiljø – et arbeidsmiljø Helse Nord nå er på god vei til å ødelegge ved å spre frykt og usikkerhet, konstaterer de.

Også når det gjelder faglige resultater, finner man Daaes forslag uforståelig.

– Helgelandssykehuset Mo i Rana har levert gode kvalitetstall over mange år (over eller på snittet i både kort og lang tids overlevelse). Tre eksterne gjennomganger fra større fagmiljøet har gjennom grundige gjennomganger bekreftet tallene fra nasjonale registre, uttaler man.

De ansatte mener Helse Nord-direktørens forslag er en direkte mistillit mot sykehuset i Mo i Rana og deres ansatte – og gjør klart at dersom styret i Helse Nord følger Daaes innstilling, da vil de ansatte ved sykehuset erklære mistillit til Helse Nord.

– Det finnes ingen faglig begrunnelse for det som nå gjøres! Behandlingen som nå pasienter og ansatte tilhørende Helgelandssykehuset Mo i Rana opplever mangler sidestykke. Dersom Helse Nord vedtar dette kan det ikke tolkes som annet enn mistillit til fagmiljøet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, en mistillit vi kan forsikre Helse Nord om blir gjensidig, påpeker de ansatte ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana. 

Også fagsjef Ida Bukholm reagerer på forslaget til Helse Nord-direktøren. Overfor Dagens Medisin har Bukholm karakterisert forslaget som uforståelig. Og i forhold til Daaes bekymring for pasientsikkerheten, mener Bukholm at det å flytte alle operasjoner fra Mo i Rana til Bodø, vil ramme nettopp pasientene.

–  Jeg tenker aller mest på pasienter og pårørende som får en unødig ekstra belastning med reise og vanskeligheter med å få besøk, sier Bukholm til Dagens Medisin.

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.