"Aksjonene synes å være regissert, og aktivitetene kommer jevnlig og organisert"

Skrevet av Jon-Erik Graven
22.11.2020 10:33 - OPPDATERT 22.11.2020 17:24

Jon-Erik Graven spør i dette åpne brevet til tidligere Ap-statsråder som nå jobber i et kommunikasjonsbyrå, om de har vært rådgivere for noen av aktørene i sykehusstriden på Helgeland.

--------------------

Dette er et innlegg skrevet ekstern skribent og gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.    

--------------------

Åpent brev til tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen og tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, i dag seniorrådgivere og hhv. styremedlem og -leder i kommunikasjons- og rådgivingsselskapet Kruse Larsen AS.

Prosessen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland rammes stadig av tilsynelatende velorganiserte angrep fra elleve kommuner sør for Korgfjellet. Mest aktive og synlige er representanter fra Sandnessjøen i Alstahaug og fra Mosjøen i Vefsn kommune.

Aksjonene synes å være regissert, og aktivitetene kommer jevnlig og organisert. I de fleste tilfellene aksjoneres det av flere personer i fellesskap, enten det er elleve ordførere, et samlet korps av kommuneleger eller fastleger, tillitsvalgte ved sykehusene eller utvalgte politikere.

Aksjonsformen har mange paralleller med den som ble anvendt under sykehusprosessen på Nord-Vestlandet. Blant annet fikk også Helgeland en kopi av bunadsgeriljaen.

Et av de siste trekkene er skriftlige angrep på navngitte personer i Helgelandssykehusets ledelse, både administrativt eller i styre. Disse angrepene er formulert for å ramme enkeltpersoner, men deres skriftlige innhold er også konstruert for å ødelegge de sykehusansattes faglige autoritet.

Alstahaug kommune og Mosjøen og omegn næringsselskap synes begge å ha offensive og godt organiserte roller i arbeidet. Begge er oppført som kunder eller tidligere kunder på Kruse Larsens nettsider, et selskap som selv hevder å operere med stor grad av åpenhet og for sine kunder utføre «strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaring».

[annonse]
Et naturlig spørsmål til de to ovennevnte, tidligere statsrådene fra Arbeiderpartiet, Bjarne Håkon Hansen fra Bangsund i Nord-Trøndelag og Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal på Sør-Helgeland er dermed:

Har dere eller andre hos Kruse Larsen, direkte eller indirekte bidratt i aksjonene på Helgeland det siste året? I så tilfelle med hva? Er noen av brevene som angriper navngitte personer i Helgelandssykehusets ledelse, forfattet eller gjennomlest av dere eller andre hos Kruse Larsen før utsendelse? 

---------------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.