Åshild Pettersen, Vefsn SV.

"Alle blir redde når vi hører at biene kan dø ut"

SV beskytter urørt natur

 

Den 6. mai 2019 la det internasjonale naturpanelet (IPBES) frem sin rapport om utviklingen i verdens naturmangfold. Rapporten er den mest omfattende som er laget om tap av natur og arter noensinne.  

Det den viste er at vi mister urørt natur og biologisk mangfold i en dramatisk fart. Det er ingen tvil om at dette vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker og naturen over hele verden. Over én million arter er truet. Det er flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie. Derfor er det viktig å ha en sterk miljøpolitikk på to felt samtidig: På nedbygging av natur, og på de alvorlige, menneskeskapte klimaendringene.  

Tapet av natur foregår i like stort tempo i Norge. Minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur står i større, eller mindre fare for å dø ut om man ikke gjør noe.  

Store deler av denne nedbyggingen skjer stykkevis og delt, uten at noen har overordnet oversikt over verdiene som går tapt. Det blir stadig mindre villmark. Et hyttefelt, en motorvei, et vindkraftanlegg eller småkraftanlegg. Kanskje ikke dramatisk hver for seg, men alvorlig når vi ser det i sammenheng. For å hindre tapet av naturen er det behov for flere tiltak og sterkere virkemidler. Alle blir redde når vi hører at biene kan dø ut. Samtidig er de politiske tiltakene for å hindre det lite sexy - og de når sjelden frem i samfunnsdebatten.  

Det SV vil ha er en gjennomtenkt planlegging for hvordan vi skal benytte areal i kommunene og fylkene. SV går inn for et sterkere lovverk, og vi ser problemet ved at kommunene i for liten grad ivaretar klimahensyn, vern av landskap og kulturmiljøer og sikring av jordressurser.  

Det trengs penger til å få kompetente folk til å gjøre de gode vurderingene, både i kommunene og fylkene. Derfor har SV i sitt alternative statsbudsjett for 2019 satt av 680 mill. kroner mer enn regjeringen for å ta vare på natur, truede arter og plastforsøpling. Vi vil ha arealregnskap i hver kommune, utvikle kompetansen i kommunen og styrke innsigelsesretten til faglige instanser. Men den konkrete jobben må vi gjøre her der vi bor når vi skal sette urørt natur opp mot andre – ofte gode formål. Derfor er en stemme til SV en stemme for fremtid - ikke forurensing.  

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.