Foto: Helgelandssykehuset

"Alle midler blir brukt for å bryte ned ledelse og administrasjon i Helgelandssykehuset"

Skrevet av Håkon Nordbakken
23.09.2020 17:00

DEBATT: – Det virker som om ledelsen både i Helgelandssykehuset og Helse Nord bare gjemmer seg og håper at denne saken går over av seg selv. Men det gjør den ikke, skriver Håkon Nordbakken.

--------------

Dette er et debattinnlegg. Debattinnlegg og kronikker gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.   

--------------

Varslingssaken ved Sandnessjøen sykehus – et åpent sår for HSYK og Helse Nord.

Politiseringen av prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 fra det politiske miljøet i Sandnessjøen og fra Sør-Helgeland har ødelagt muligheten for samarbeid på Helgeland for årtier framover.

Sykehusprosessen ble, etter fremleggingen av ressursgruppas og den samfunnsøkonomiske analysens konklusjon om et stort sykehus på Helgeland i Mo i Rana, ført over i en politisk prosess uten faktagrunnlag. 

Hovedaktørene i denne politiske vandaliseringen kommer nesten alle fra Rødt i Alstahaug, med forgreininger inn i Helse Nord. Midlene som ble og blir benyttet er kyniske personangrep mot ledelse og administrasjon i Helgelandssykehuset. Dette ser man gjennom den såkalte «varslingssaken» ved Sandnessjøen som ikke var et varsel, samt bekymringsmeldinger og anmeldelser.

Alle midler blir brukt for å bryte ned ledelse og administrasjon i Helgelandssykehuset, for å få inn sine egne folk for å overkjøre Nord-Helgeland i sykehusprosessen. I denne politiske prosessen har de fått god støtte fra Helse Nord som har rigget et styre i Helgelandssykehuset med tre sykehusaktivister fra sørfylket for å lette sin egen gjennomføring av Høies håpløse prosjekt, fordi prosjektet ikke er fundamentert i faktagrunnlag.

Skandalen ved tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus og den såkalte «varslingssaken» har begge ført til effektive stoppere i den politiske prosessen.

Den såkalte «varslingssaken» ligger enda som et åpent sår for Helgelandssykehuset. Her har to leger med støtte fra 22 ansattrepresentanter, altså med støtte fra alle ansatte ved sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen, følge KPMG´s rapport konstruert ubegrunnede og alvorlige beskyldninger og fremstilt det som et varsel. Dette har fått alvorlige personlige konsekvenser for de som har blitt utsatt for denne kampanjen. Her må man spørre: Hva er det som foregår? Tror noen i Helse Nord eller Helgelandssykehuset at det gjenstår noe tillit til dette sykehuset?

[annonse]
De som har blitt utsatt for dette falske «varselet», og blitt utsatt for disse belastningene må selvsagt få offentlig oppreisning og erstatning. Men spørsmålet er vel heller om dette er tilstrekkelig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø mot de ledere som er blitt utsatt for denne svertekampanjen? Det viktigste for allmenheten er hvordan Helgelandssykehuset har tenkt å reagere mot dem som har fremsatt disse beskyldningene og misbrukt varslingsinstituttet.

De to varslerne er begge leger, og har sitt utgangspunkt politisk i Rødt Alstahaug; den ene har gått over til Senterpartiet i Alstahaug. Denne legen har også vært sjef for kirurgisk avdeling i perioden 2016-2019 , i den perioden de dårlige resultatene fra kreftkirurgien ble avslørt, og som Helsetilsynet nå undersøker. 

Det har til nå vært helt stille fra ledelsen i Helgelandssykehuset hva man foretar seg i forhold til dette. For alle andre lojale ansatte og samtlige pasienter ved Helgeland må man undre seg over hva som skal skje med en som, når man leser KPMGs rapport, har undergravet sin egen ledelse og organisasjon, og samtidig ledet kirurgisk avdeling inn i en større tilsynssak fra Helsetilsynet.

I ethvert annet foretak ville man kanskje tenkt at opptredenen i den såkalte «varslersaken» ville ført til arbeidsrettslige konsekvenser. I Helgelandssykehuset blir man kanskje forfremmet? Man kan jo undre seg hvilke signaler dette sender til de øvrige ansatte ved sykehuset for hvordan man kan tillate seg å opptre.

Den andre varsleren i den såkalte «varslersaken» er også politiker for Rødt. Som fersk lege i spesialisering er denne legen tydeligvis mediekontakt for kirurgisaken i Sandnessjøen. Man kan som lekmann spørre seg om de ikke har mer erfarne leger  ved sykehuset som kan uttale seg på vegne av sykehuset. Hvor er overlegene som man kunne forventet skulle snakke på vegne av fagmiljøet?

Den såkalte «varslingssaken» kan ikke ties ihjel i et demokratisk samfunn. Både pasienter og ansatte ønsker å vite hva som gjøres og hva som er konsekvensen for «varslerne», som ikke er varslere i arbeidsmiljølovens forstand, men som isteden har fremsatt det som viste seg å være ubegrunnede påstander om sin ledelse.

Det virker som om ledelsen både i Helgelandssykehuset og Helse Nord bare gjemmer seg og håper at denne saken går over av seg selv. Men det gjør den ikke.

Den 19. desember 2019, dagen etter at Helse Nord hadde tatt sin avgjørelse om to-sykehusmodellen uttalte styremedlem i Helse Nord, Fredrik Sund, tidligere Rødt  medlem i Sandnessjøen - at det i fremtiden bare ville bli ett sykehus på Helgeland. Den som tror at Fredrik Sund mente at det var sykehuset i Sandnessjøen, sykehuset som han skulle kjempe med nebb og klør for å beholde, som skulle være det sykehuset som skulle legges ned i fremtiden, tar skammelig feil. 

Det at Fredrik Sunds habilitet i behandling av lokaliseringssaken, tarmkirurgisaken og den såkalte «varslingssaken» med hans nære bånd til miljøet ved sykehuset i Sandnessjøen, ikke minst politisk, er for meg en gåte.

Margit Steinholt, også lege ved Sandnessjøen sykehuset og medlem av Rødt Alstahaug, var styremedlem i Helse Nord til 2010, da Fredrik Sund fra Rødt overtok etter henne. Margit Steinholt uttalte at hun var veldig fornøyd med å ha funnet sin arvtager. Hennes forsøk med å politisere kreftsaken fra pasientsikkerhet til dokumentlekkasje, i sitt innlegg i NordNorsk debatt 02.09.20, viser hvor galt fokuset fra saken kan komme.

Det er virkelig sjokkerende å se hvordan et slikt nettverk av personer får styre og holde på. De kan si hva de vil og misbruke varslingsinstituttet uten tilsynelatende at det har noen konsekvenser. De kan sitte i styrer og bestemme på tvers av alle utredninger og faktagrunnlag, og dette uten at noen tilsynelatende har gjort en eneste vurdering av deres habilitet.

I møtet med dette virker både den øvrige administrative ledelse av både Helse Nord og Helgelandssykehuset handlingslammet, og det gjør også de øvrige medlemmene av begge styrer. Men folk ser hva som foregår. Pasientene følger også med og lurer på om det også for de øvrige delene av Helgelandssykehuset er slik at nessekonger rår på tvers av arbeidsmiljølov og regler for god pasientbehandling. Selv om det også fremstår slik at det for noen, spesielt 11 ordførere, at kvaliteten på lokalsykehuset er langt mindre viktig enn hvor det ligger. Det ser ut til at man vil heller opereres og risikere døden i sitt eget tettsted, enn å dra noen timer avgårde for behandling av kvalitet. 

Mens politikerne i Rana har vært saklige og holdt seg til prosessen har vi vært vitne til en oppførsel og metoder fra de 11 ordførerne og deres hjelpere som for meg er ubegripelig

Cecilie Daae har vist en forståelse for denne konflikten som viser at hun ikke er moden for denne oppgaven.

Dette prosjektet skriker etter politisk fornuft – ikke ekstreme politiske metoder!

Til Helse Nord og Helgelandssykehuset: 

Vi krever åpenhet i alle offentlige prosesser! Demokratiet dør i mørket!

----------

LES OGSÅ: