Foto: Heiko Junge / NTB

"Alle som kjenner til forholdene ved Helgelandssykehuset skjønner rimelig fort hvorfor kronikken kom nå"

– Hvis det likevel skjer at denne lokaliteten blir valgt, har debattinnlegget til adm.dir. ved OUS tydeligvis hatt den ønskede effekten. Dette er alvorlig, skriver Ida Rashida Khan Bukholm.

-------------–

DEBATT – Dette er et debattinnlegg. Meningsinnhold står for skribentens regning

---------------

Kan administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) bruke stillingstittel uten at det er utrykk for instituttets syn?

Den 16.12.21 kom administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og seksjonsoverlege Kristoffer Lassen ved OUS med flengende kritikk mot pausen i kreftkirurgi ved Sandnessjøen sykehus i januar 2020 (Risikabel bruk av registerdata? - Debatt og kronikk - Dagens Medisin).

Kritikken kommer to år etter pausen, og forfatterne velger å ikke forholde seg til de alvorlige funnene gjort av både eksterne fageksperter og Statens Helsetilsyn: «Hendelsene/dødsfallene som denne saken er utløst av, ble ikke varslet verken til politi eller Helsetilsynet. Det fremsto for Helsetilsynet ved det stedlige tilsynet at det har vært usikkerhet blant de ansatte om varsler kunne bli misbrukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon».

Når OUS, ved sin administrerende direktør, kritiserer et vedtak som er basert på tungtveiende faktagrunnlag, og som er gjort for å gjøre det som er lovpålagt i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten», er det alvorlig og oppsiktsvekkende. Kritikken som kommer frem i kronikken mangler fullstendig datagrunnlag. Mine forsøk på å få et svar fra OUS har vært resultatløst så langt, også dette er oppsiktsvekkende. Saken er for alvorlig til at det kan ties om den.

Meldinger om unaturlige og alvorlige pasienthendelser til tilsynsmyndigheter er hjørnesteinen i pasientsikkerheten, og plikten til å melde er nedfelt i både «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» og «Helsepersonell loven». Hensikten med dette er at alvorlige avvik skal undersøkes umiddelbart for å avdekke hvor avvikene skjer, korrigere disse avvikene, og dermed bidra til at lignende hendelser ikke gjentar seg. OUS støtter, slik det nå ser ut, det miljøet som ikke har meldt inn unaturlige dødsfall ved å ikke avkrefte at de stiller seg bak den kritikken deres administrerende direktør har kommet med.

Fagpersoner undertegnede har vært i kontakt med og som er knyttet til både gastroenterologisk kirurgi og pasientsikkerhet, forstår ikke meningen med kronikken til Bjørnbeth og Lassen eller hvorfor den kommer akkurat nå, to år etter selve hendelsen. Deres undring er forståelig, men alle som kjenner til forholdene ved Helgelandssykehuset skjønner rimelig fort bakgrunnen til og hvorfor kronikken kom nå. 

Helgelandssykehuset skal i disse dager avgjøre eventuell tilbakeføring av kreftkirurgien til Helgelandssykehuset, etter at operasjonene ble midlertidig flyttet til Bodø. Denne kronikken oppfattes å være skrevet for å vise støtte til miljøet i Sandnessjøen. Støtten kommer mest sannsynlig av de personlige vennskapsforholdene mellom forfatterne av kronikken og miljøet i Sandnessjøen (som ønsker sterkt at denne virksomheten skal legges til Sandnessjøen). At forfatterne gjør det på grunn av vennskapelige bindinger er en ting, men det uforståelige er at OUS uten noen form for dokumentasjon også gjør det gjennom at de unnlater å si at de ikke står bak at deres administrerende direktør kommer med en helt ubegrunnet kritikk.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
---–----------

Her finner du alle innleggene i debatten mellom Bjørn Atle Bjørnbeth og Kristoffer Lassen, og Ida Bukholm: 

--------–-----

Det er enda ikke vedtatt hvilken avdeling kreftkirurgien skal tilbakeføres til ved Helgelandssykehuset, denne avgjørelsen skal tas i slutten av januar, men det er ikke tvil om at debattinnlegget til adm.dir. ved OUS vil ha noe å si og vil kunne være et forsøk på legitimering av en avgjørelse i favør av Sandnessjøen. For meg, som gjennom min stilling ved Helgelandssykehuset fikk innsikt i de faktiske forholdene ved avdelingen, vil det være oppsiktsvekkende å legge en pasientbehandling til et fagmiljø hvor det av Statens Helsetilsyn og ekstern fagekspertisen har avdekket alvorlige avvik. Det mest alvorlige i avvikene er selvsagt å ikke melde unaturlige pasientdød for å beskytte seg selv, slik miljøet selv har fortalt til Statens Helsetilsyn. Da er hele fundamentet for pasientbehandling borte. Bevissthet om, og tillit til, at helsepersonell gjør alltid det beste for pasientene, er et ufravikelig prinsipp!

Per nå er det ingen dokumentasjon på at forholdene ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har endret seg, men hvis det likevel skjer at denne lokaliteten blir valgt, har debattinnlegget til adm.dir. ved OUS tydeligvis hatt den ønskede effekten. Dette er alvorlig. 

Derfor er det helt vesentlig at OUS bekrefter eller avkrefter om de stiller seg bak innholdet i kronikken til Bjørnbeth og Lassen. Administrerende direktør ved et HF kan ikke uttale seg som «privat person» uten å gjøre dette helt klart. Helst bør ikke tittelen som administrerende direktør brukes i slike innlegg, dersom det ikke er helt avklart med HF at dette er deres meninger. Det er forskjell på vanlig ansatt fagperson og administrerende direktør.

Hvis titlene deres ikke ble brukt er det usikkert om forfatterens faglige tyngde ville være noe større enn hos fagpersoner som var/er knyttet til, og som har direkte kunnskap om forholdene rundt pausen i kreftkirurgi ved Sandnessjøen i januar 2020.

OUS, ved styreleder, bør offentlig gi utrykk for hvordan de forholder seg til kritikken Bjørnbeth og Lassen kommer med, og på hvilke faktagrunnlag OUS bygger sin kritikk på, dersom de støtter forfatterne. Hvis kritikken ikke støttes av og kommer fra OUS må administrerende direktør og seksjonsleder offentlig bekrefte det.

---------------

* Red.anm: Rana No har i epost til Oslo universitetssykehus ved adm.dirs kontor, informert om at dette innlegget ville bli publisert, og tilbudt Bjørn Atle Bjørnbeth, Kristoffer Lassen og OUS samtidig tilsvar. Dette ønsker man ikke å benytte seg av. 

– Takk for informasjon og tilbud om tilsvar. Vi ønsker ikke å komme med noe tilsvar til innlegget, skriver kommunikasjonsdirektør ved direktørens stab ved Oslo universitetssykehus HF, Børge Einrem, i en epost til Rana No. 

---------------

Les også:

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.