"Alt var ikke bedre før"

Det er mange som har meninger om hvilket politi vi skal ha i Norge. Det er bra! Politiet er til for folket, og skal gjenspeiler samfunnets verdier. Nå når sommeren står for døren er det rom til å reflektere litt over hvor politiet står, to år ut i reformarbeidet.

Som politileder er det mitt ansvar å prioritere ressursene innenfor egen enhet for å ivareta samfunnsoppdraget. Vi er til for publikum og skal levere polititjenester som trygghet, tilstedeværelse, rettsikkerhet eller andre tjenester. Vår viktigste oppgave og hovedstrategi er forebyggende politiarbeid. Vi ønsker å være i forkant – før en hendelse skjer - som for mange har stor inngripen, som for eksempel integritetskrenkende kriminalitet.

Det er mange som mener mye om reformen som politiet har gjennomført - er det en nærpolitireform, en sentraliseringsreform, eller en kvalitetsreform? Min erfaring er at politireformen først og fremst er en kvalitetsreform, og nå begynner den å bære frukter. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å få bedre kvalitet i straffesakene, og vi jobber målrettet med informasjon og etterretning. Vi jobber i langt større grad kunnskapsstyrt. Kunnskapen får vi gjennom å sikre og dele informasjon slik at vi kan rette innsatsen der det er størst behov til beste for folket. Vi begynner også å få "svung" over samarbeidet med eksterne aktører, som for eksempel kommune og andre samfunnsaktører.

Kvalitet for å sikre god rettsikkerhet er et sentralt element. Det tar tid. Det gjør også endringer. Det er menneskene som jobber i organisasjonen som skal endre måten de tenker og handler på, det er ikke bare snakk om strukturelle endringer. Vi må evne å lære, for å kunne forbedre og utvikle oss kontinuerlig. Politiet skal være en lærende organisasjon. Hvis vi ikke evner å endre oss i takt med samfunnet, evner vi ikke å utvikle oss i nevneverdig grad.

Vi preges dessverre av hendelser både fra USA og lokalt. Jeg vil likevel påstå at vi er heldige i Norge, som har et av verdens beste politiutdanninger. Det betyr ikke at det også hos oss kan skje hendelser som bidrar til å svekke tilliten til politiet. Da må vi ha evnen til å evaluere og ta lærdom. Å se framover. Tillit er ferskvare.

Jeg er stolt av hva vi får til i Nordland politidistrikt og driftsenhet Rana, men også i samhandling med eksterne. Jeg er også stolt over samarbeidet og samhandlingen på Helgeland. Det er med på å sikre utvikling, framdrift og et bærekraftig politi til beste for publikum.

Alt var ikke bedre før.
 
 
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.