Lurøy Ap ble gjenstand for hard kritikk fra Senterpartiets gruppeleder Nina Bentzen. Nå svarer Ap-leder Tarjei Østrem på kritikken.

"Ap har lyttet til store deler av Lurøy og Træna, som i mange år har ønsket knutepunktet i Stokkvågen"

Skrevet av Tarjei Østrem
07.02.2018 10:52 - OPPDATERT 11.02.2018 10:38

I sitt tilsvar til Lovund Industriforum skriver Nina Bentzen at Lurøy Arbeiderparti mangler evnen til selv å tenke helhetlig og solidarisk med øvrig næringsliv og befolkningen i egen kommune og langs Nordlandskysten.

Ja det er mulig gruppelederen for Sp mener dette. Det må være lov å minne om at Lurøy Arbeiderparti i kommunestyret har mye av samme forslag til vedtak som posisjonsgruppa. Men Arbeiderpartiet har hatt evnen til å se positive sider med det nye samferdselskartet. Her kan spesielt fergekai på Tonnes trekkes frem. Det at Kvarøy, Nesøya og Hestmannøy får en så vesentlig bedre samferdselsløsning enn de har i dag velger vi å påpeke som positivt. I behandlingen av samferdselssaken i kommunestyret var det også slik at Arbeiderpartiet sitt forslag til vedtak fikk 9 stemmer mot posisjonens 10. Der 2 av Senterpartiets egne medlemmer stemte for Ap sitt forslag. Altså 1 stemme i overvekt. Forskjellen er altså ikke enorm.

Et av de store stridsspørsmålet i Lurøy har vært knutepunktet for NEX. Der har Ap lyttet til store deler av Lurøy og Træna, som i mange år har ønsket knutepunktet til Stokkvågen. De som er lengst unna fastlandet og som har det desidert største næringslivet i kommunen har vi blant annet lyttet til. At politikere og ildsjeler fra Onøy og Lurøy krets er mot dette respekterer vi. Men argumentasjonen har vært veldig tynn. Og man undrer seg jo om initiativet fra politikere og næringsliv på Onøy tidligere i vinter, var til noe forskjell fra uttalelsen fra industrien på Lovund? De har vel uttalelsesrett på Lovund også, eller er det for ille at noen peker på noe positivt for sitt sted?

Lurøy Arbeiderparti har i likhet med alle andre parti satt fingeren på uheldige deler av samferselskartet. I vårt forslag til uttalelse skrev vi blant annet: «I Lurøy Kommune kommer vi i enkelte områder dårlig ut, og internkommunikasjon samt fergetrafikken kan se ut til å bli hardt rammet.» Vi ba også om at samferdselsløsning for stedene Aldra og Stuvland, og reduksjon fra 3 til 2 ferger i Lurøy, fikk et spesielt fokus fremover.

At gruppelederen for Senterpartiet velger å blande inn Lurøy Arbeiderparti i sitt tilsvar til Industriforumet på Lovund, er spesielt. Men ikke overraskende. Det er har gått mye på å snakke ned sitt eget fylkesparti og Arbeiderpartiet i det siste.

Men i stedet for å rette skytset mot sine egne, skulle jeg ønske man rettet fokuset til kjernen i problemet. Sittende regjering kutter 284 millioner kroner i overføringer til Nordland Fylkeskommune med det nye inntektssystemet. Totalt må NFK kutte 350 millioner frem mot 2020/2021, fordi vi i tillegg har negativ befolkningsutvikling m.m.

Nordland har 25 % av Norges kystlinje og 28 % av landets øyareal. Nordland er Norges største oppdrettsfylke og står for 66 % av eksporten fra Nord-Norge. Det er 4113 km fylkesvei i Nordland og det er 800 km fra sør til nord i fylket. Likevel velger Høyre, FrP og Venstre å telle antall hoder når fordelingen av statlige overføringer skal gjøres. De evner ikke å se geografi, spredt næringsliv og bebyggelse i dette bildet.

Alle som har satt sin fot innenfor politikken i Lurøy burde ha forståelse for at det koster mer å drifte distriktene enn tettstedene og byene.

Lurøy Arbeiderparti vil fortsette å jobbe for å få flere til å se distriktenes utfordringer. Og arbeide for å påvirke fylket i størst mulig grad til å fatte riktige og best mulige samferdselsløsninger for befolkningen i Lurøy og langs kysten. Vi tror dialog og positive tilbakemeldinger på det som er bra ikke er så dumt, men positivt for best mulig løsninger.

Slik kan vi sammen finne de beste løsningene for samferdsel i kommunen. Og får vi flere med oss, kan vi kanskje oppnå forståelse for at vi trenger bedre rammebetingelser i Nordland. Da kan vi lettere utvikle fylket videre, slik at Nordland blir en enda sterkere bidragsyter til AS Norge.

Tarjei Østrem

Leder, Lurøy Arbeiderparti

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.