Foto: Bjørn Inge Bergestuen, Frp

"Ap har sett seg blind på de kommunistiske ideene fra sine bestevenner i Rødt"

Tvangskommunalisering er kostbart

For Fremskrittspartiet handler eldreomsorg om å sikre kvalitet og verdighet. Det er synd at Arbeiderpartiet kun er opptatt av at alle tjenester skal være offentlige, uten å se på hvordan kvalitet og verdighet kan ivaretas.

Regjeringspartiene på Stortinget har opprettet en egen pott for å gi kommuner et incentiv til å innføre mer valgfrihet i eldreomsorgen. Det er en grunnleggende verdi i menneskers liv å få bestemme selv, det endrer seg ikke når man blir eldre og hjelpetrengende. Når det offentlige tar ansvar for finansiering og kvalitet i eldreomsorgen, hvorfor skal ikke også private aktører få lov å levere tilbud? Kommunepolitikere fra Ap må slutte å lese talepunkter fra Youngstorget som hevder mer valgfrihet er en utgift for kommunene. Nå får kommuner som innfører valgfrihet mer penger!

Det Kjerkol unngår å snakke om er kostnadene ved å tvangskommunalisere helsetjeneste. Det Ap-ledede byrådet i Oslo har regnet på hvor mye midler som kan frigjøres dersom private aktører fikk levere alle eldreomsorgstjenester ut fra samme kvalitetskrav som i dag. Svaret er svimlende 440 millioner. Dette penger som kunne vært brukt til å styrke eldreomsorgen. Penger som kunne gitt bedre mat, mer aktivitetstilbud og flere varme hender. Det prøver Arbeiderpartiet å dekke over.

Kjerkol har en dårlig sak når hun må bruke Austevoll som eksempel på kommuner som tvangskommunaliserer eldreomsorgen. Valgtaperne Ap og H valgte å ikke fornye avtalen med Stendi (tidligere Aleris) i januar i år. I høstens valg var det Ap og H som gikk mest tilbake i Austevoll. Tvangskommunaliseringen koster kommunen omkring 7 millioner kroner. Det er mye penger for en kommune med omkring 5000 innbyggere. For å dekke denne regningen har Arbeiderpartiet bestemt å legge ned 8 sykehjemsplasser og kutte 9 årsverk i eldreomsorgen. Mener Arbeiderpartiet virkelig at denne tvangskommunaliseringen gir bedre tilbud til de eldre?

Det viktigste for Fremskrittspartiet er at kvaliteten i eldreomsorgen skal øke og at det er de eldre selv som skal få velge hvem de vil ha sine omsorgstjenester hos. I Austevoll viser alle undersøkelser at de eldre var mer fornøyd med tilbudet de fikk fra private leverandører, enn fra det offentlige. Når AP i tillegg må kutt i omsorgstjenestene for å oppnå sin våte drøm om at alle tjenester skal leveres av det offentlige, så er det de eldre som taper på det. Jeg synes det er synd at AP har sett seg så blind på de kommunistiske ideene fra sine nye bestevenner i partiet Rødt. Fremskrittspartiet setter derimot alltid de eldre først.

-----

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.