Foto: Silje-Tamara Rojas

Ap størst i sentrum – Sp størst der man har mistet skoler

Skrevet av Roger Marthinsen
10.09.2019 01:45 - OPPDATERT 10.09.2019 14:52

Slik stemte ranværingene - valgkrets for valgkrets.

Stemmene fra valgkretsene gir en tydelig indikasjon på hvor mye skolesaken har innvirket på valget:

Ap er størst der man enten ikke er direkte berørt av skolestruktursaken (Åga/Haukens) eller har beholdt ungdomsskolen (sentrum). 

Senterpartiet er suverent størst i kretsene utenfor byen, og i bydelene der man har fått lagt ned skoler; skolene på Gruben, Alteren skole (Båsmoen krets) og den nye ungdomsskolen på Ytteren som aldri ble tatt i bruk (Båsmoen og Ytteren krets). 

I Selfors krets – som også skulle bruke Ytteren som ungdomsskole – er Ap marginalt større enn Sp.

Her er valgresultatene, forhåndsstemmer og krets for krets:

Forhåndsstemmer

Arbeiderpartiet 31,8%
Senterpartiet 24,9%
Høyre 13,0%
Rødt 8,1%
Fremskrittspartiet 7,2%
Sosialistisk Venstreparti 6,6%
Miljøpartiet De Grønne 3,5%
Venstre 3,4%
Kristelig Folkeparti 1,7%

-----

Båsmoen

Senterpartiet 38,4%
Arbeiderpartiet 21,4%
Høyre 11,0%
Fremskrittspartiet 7,0%
Rødt 6,8%
Venstre 5,8%
Sosialistisk Venstreparti 5,0%
Miljøpartiet De Grønne 3,5%
Kristelig Folkeparti 1,2%

-----

Gruben

Senterpartiet 34,0%
Arbeiderpartiet 26,3%
Fremskrittspartiet 12,8%
Høyre 9,8%
Rødt 5,1%
Miljøpartiet De Grønne 3,8%
Sosialistisk Venstreparti 3,6%
Venstre 2,7%
Kristelig Folkeparti 2,0%

-----

Mo

Arbeiderpartiet 34,9%
Høyre 19,4%
Senterpartiet 19,3%
Fremskrittspartiet 7,0%
Rødt 6,3%
Sosialistisk Venstreparti 6,3%
Venstre 3,0%
Miljøpartiet De Grønne 2,4%
Kristelig Folkeparti 1,3%

-----

Selfors

Arbeiderpartiet 27,3%
Senterpartiet 26,3%
Høyre 13,7%
Fremskrittspartiet 7,4%
Sosialistisk Venstreparti 7,4%
Rødt 7,1%
Miljøpartiet De Grønne 5,2%
Venstre 4,6%
Kristelig Folkeparti 0,9%

-----

Skonseng

Senterpartiet 53,5%
Arbeiderpartiet 20,9%
Høyre 5,8%
Fremskrittspartiet 5,1%
Rødt 5,1%
Miljøpartiet De Grønne 2,9%
Venstre 2,7%
Sosialistisk Venstreparti 2,4%
Kristelig Folkeparti 1,5%

-----

Storforshei

Senterpartiet 57,0%
Arbeiderpartiet 19,8%
Fremskrittspartiet 6,9%
Høyre 6,9%
Rødt 3,0%
Sosialistisk Venstreparti 2,7%
Miljøpartiet De Grønne 1,5%
Venstre 1,5%
KrF

0,7%

-----

Utskarpen

Senterpartiet 62,9%
Arbeiderpartiet 17,3%
Rødt 8,2%
Fremskrittspartiet 5,5%
Høyre 2,1%
Sosialistisk Venstreparti 1,5%
Venstre 1,5%
Miljøpartiet De Grønne 0,6%
KrF

0,3%

-----

Ytteren

Senterpartiet 29,6%
Arbeiderpartiet 24,2%
Høyre 13,5%
Fremskrittspartiet 7,6%
Venstre 7,2%
Sosialistisk Venstreparti 5,6%
Rødt 4,9%
Miljøpartiet De Grønne 4,2%
Kristelig Folkeparti 3,2%

-----

Åga/Hauknes

Arbeiderpartiet 30,5%
Senterpartiet 24,9%
Høyre 15,5%
Fremskrittspartiet 7,7%
Sosialistisk Venstreparti 6,3%
Miljøpartiet De Grønne 5,4%
Rødt 4,4%
Venstre 3,5%
Kristelig Folkeparti 1,6%