Jobbspesialister som skal arbeid med å få mennesker som sliter med psykiske lidelser og/eller rus ut i arbeid. F.v.: Jørgen Fagermo, May Britt Meisfjord og Vanessa Skagen.

Forener krefter for å hjelpe de som har det vanskelig ut i arbeidslivet

Skrevet av Redaksjonen
09.02.2018 15:00 - OPPDATERT 09.02.2018 15:22

Det er mye helse i å arbeide. Den erkjennelsen har fått Helgelandssykehuset, NAV og Rana kommune til å etablere et samarbeidsprosjekt der målet er å hjelpe mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, ut i arbeidslivet.

Samarbeidsprosjektet mellom Helgelandssykehuset, NAV og Rana kommune er rettet spesielt mot mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer eller begge deler. Målet er å hjelpe mennesker ut i ordinært lønnet arbeid. Og det skal skje samtidig som de får behandling. 

– Vi har inngått en forpliktende avtale oss imellom for å få prosjektet Individuell jobbstøtte (IPS) opp å gå i Rana. Nå er tre jobbspesialister ansatt og i gang med arbeidet. I første omgang skal det jobbes med 50 brukere, forteller Elin Skevik, leder for NAV i Rana, på vegne av styringsgruppa for prosjektet.

Inspirert av Bodø

Prosjektet i Rana bygger på erfaringene man gjort med IPS i Bodø. En konferanse der Bodø-prosjektet ble presentert førte til at Helgelandssykehuset, NAV Rana og Rana kommune satte seg sammen, og fort fant ut at et slikt prosjekt må være mulig å få til også på denne siden av Saltfjellet.

– Sett fra Helgelandssykehuset sin side er dette en viktig og riktig satsing. Å hindre frafall fra jobb og skole, og det å få mennesker med psykiske lidelser eller som sliter med rus, eller for den del begge deler, er helt i tråd med det som forventes at vi som spesialisthelsetjeneste skal gjøre. Det handler om god samhandling mellom oss tre som aktører rundt brukerne, sier Jeanette Pedersen, områdesjef for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset.

Jobbspesialister 

Tre jobbspesialister er ansatt; Jørgen Fagermo, May Britt Meisfjord og Vanessa Skagen. De er ansatt i NAV og skal jobbe direkte med brukerne og mot mulige arbeidsgivere. Jobben består i å kartlegge brukerne og deres evner og muligheter, for så å koble dette mot en mulig arbeidsgiver. Helsedirektoratet stiller med midler til prosjektet etter søknad, og følger tett opp og stiller krav til resultater.

(Saken fortsetter under bildet)

Styringsgruppa for IPS. Fra venstre: Hogne Haugjord, rådgiver NAV, Ann Jorid Virik, kommunaldirektør helse og omsorg i Rana kommune, Elin Skevik, leder for NAV i Rana og Jeanette Pedersen, områdesjef for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

– Målet er å få flest mulig av brukerne av tjenestene til Helgelandssykehuset, NAV og Rana kommune ut i vanlig jobb, hvis de selv ønsker det og vil ha arbeid. På mange måter er dette nybrottsarbeid og utviklingsarbeid som vi sterkt tror vil gi resultater for målgruppa, nemlig de som sliter med psykiske lidelser og rus, sier Elin Skevik.

Samordning er nøkkelen

– Samordning og samhandling mellom oss er nøkkelen for å få det til. Brukerne får en mulighet samtidig som de får behandling av helsevesenet. For NAV sin del så erkjenner vi at vi nok ikke har vært gode nok til å ivareta denne målgruppa tidligere, sier Elin Skevik, som leder prosjektets styringsgruppe.

Med seg i styringsgruppa har Skevik områdesjef for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset, Jeanette Pedersen, Rana kommunes kommunaldirektør for helse og omsorg Ann Jord Virik, Knut Roar Johnsen, som er samhandlingssjef i Helgelandssykehuset, og Hogne Haugjord, rådgiver i NAV Rana.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.