Riksarkivar Inga Bolstad skal flytte deler av nasjonens hukommelse til Mo. – Dette blir vårt nest største og mest moderne magasin.

Inga skal fylle denne enorme hallen med nasjonens hukommelse

Skrevet av Roger Marthinsen
03.05.2021 09:28 - OPPDATERT 03.05.2021 17:00

Riksarkivar Inga Bolstad skal fylle dette digre magasinet i Mofjellet med deler av riksarkivet. Og i forbindelse med at Arkivverket etablerer seg i Rana, lyses det nå ut nye jobber.

For 200 år siden satt Henrik Wergeland, landets første riksarkivar, på Akershus festning i Kristiania og passet på nasjonens hukommelse. Nå flytter riksarkivar Inga Bolstad snart deler av arkivene til Mo.

– Nå forbereder vi Arkivverkets formelle etablering i Mo og overtakelsen av vårt nye magasin ved årsskiftet. Dette blir vårt nest største og mest moderne magasin, sier Bolstad, i en pressemelding.

Flytingen innebærer også nye arbeidplasser.

– Vi utlyser fem stillinger i Mo nå, og dette styrker det allerede etablerte arkivmiljøet her, sier Bolstad.

Den nye hallen som skal tas i bruk blir på 70.000 hyllemeter.

– Det tilsvarer 70 kilometer med papirer stablet inntil hverandre på høykant. Da kommer vi nesten til Saltfjellet! Dette blir vårt nest største og absolutt mest moderne magasin, så her skal vi trygt oppbevare nasjonens hukommelse, sier Bolstad.

– Når noen kontakter Arkivverket og ber om å se noe fra arkivene som skal ligge her, for eksempel Landssvikarkivet, vil medarbeiderne digitalisere det som ikke allerede er tilgjengelig i Digitalarkivet. Arkivverket ligger langt framme i digitaliseringen, og Mo blir viktig i vår videre utvikling for bedre tilbud til brukerne. Medarbeiderne her skal bidra i det viktige arbeidet med å gjøre våre digitale tjenester bedre, forklarer riksarkivar Bolstad.

– Hva skal ligge her?

– Mye av Landssvikarkivet ligger allerede i Mo, midlertidig lagret hos Nasjonalbiblioteket. Landssvikarkivet er et av de større arkivene i Arkivverket og inneholder etterforskningsdokumentene i de aller fleste norske landssvik- og krigsforbrytersakene etter andre verdenskrig, forteller Bolstad.

[annonse]
– Arkivmateriale knyttet til okkupasjonstiden og 2. verdenskrig er blant vårt mest etterspurte, og interessen ser ikke ut til å avta. Det er fortsatt stor interesse for dette materialet, blant annet fra forskere og journalister, og nå er Mo stedet hvor denne viktige dokumentasjonen ligger, sier riksarkivaren.

Landssvikarkivet omfatter mer enn 90.000 landssviksaker og rundt 350 krigsforbrytersaker. Materialet utgjør i alt mer enn 1200 hyllemeter, mye av dette er offentlig tilgjengelig.

– Så langt har Nasjonalbiblioteket skannet og oppbevart materiale vi allerede har fraktet til Mo. Nå overtar vi, vi flytter gradvis papirene over til vårt magasin og bygger opp en egen tjeneste. Hva den enorme hallen ellers skal fylles med, besluttes i løpet av 2021. Og så regner jeg med at vi er «inne» med de første dokumentene rundt årsskiftet en gang, sier Bolstad.

Ordfører Geir Waage er meget fornøyd med etableringen.

– Først etablerte Nav mange arkivarbeidsplasser her, og nå kommer også nasjonens hukommelse hit. Det er vi meget fornøyd med. Vi vil legge til rette for at etableringen blir god, og for at Arkivverket skal kunne vokse her, hvis det skulle bli behov for det, sier Rana-ordføreren.

– Dette viser at spennende arbeidsplasser kan legges utenfor Oslo, og at Mo i Rana er attraktiv for kunnskapsbedrifter. Arkivverket jobber med å digitalisere sine enorme mengder materiale, og de jobber med utvikling. Her blir det muligheter for folk med digital kompetanse til å søke spennende utfordringer i en by i rivende utvikling, sier Waage.

-----

Arkivverket

  • Arkivverket er nasjonens hukommelse og har i 200 år tatt vare på Norges historie.
  • Arkivverket har landets eldste dokument fra 1189, og en innovasjonslab som jobber med kunstig intelligens.
  • Å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivene for alle, står øverst på Arkivverkets arbeidsliste.
  • Arkivverket har over 270.000 hyllemeter historiske data, 6,5 millioner bilder og 24.000 lydopptak.
  • Arkivverket har arkiver om eiendom, helse, slekt, historie, barnevern, skole, innvandring, rettsvesen, likestilling, middelalder, for å nevne noe, i tillegg til arkiver etter organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.
  • Arkivverket har 10 kontorsteder og drøyt 300 ansatte. Etaten er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet.
  • Nå etablerer Arkivverket seg i Rana. Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.