Det vekker oppsikt at Fosen Vind inviterer samiske reindriftseiere til å servere og underholde, på et arrangement som skal feire åpningen av et vindkraftanlegg som ødelegger beiteområdene. Illustrasjon: Christina Fjeldavli.

Arrogant overkjøring av samiske rettigheter

Skrevet av christina fjeldavli
23.02.2020 17:00 - OPPDATERT 23.02.2020 22:42

KRONIKK: Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har, gjennom selskapet Fosen Vind, bygget Europas største vindkraftprosjekt på land, bestående av anleggene Hitra, Geitfjellet, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet, Roan og Storheia. Aldri før har så store arealer blitt ødelagt for den samiske befolkningen på så kort tid. I tjue år har samiske reindriftseiere kjempet imot. Fosen Vind demonstrerer nå sin maktarroganse gjennom å invitere reindriftseiere til å servere tradisjonell samisk mat under åpningen av Storheia vindpark 13. mai 2020.

Fosen Vind startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. De klarte nemlig å skaffe seg en “forhåndstiltredelse for bygging”, skriver Eva Maria Fjellheim, stipendiat ved Senter for Samiske Studier (UiT), i artikkelen “Ærede Lagmannsrett” (2020). I 2018 ble regjeringen anmodet av Komiteen for Eliminering av Rasediskriminering om å stanse vindkraftutbyggingen, noe Erna Solberg valgte å ignorere. Solberg, som er leder for FNs bærekraftskomité, har så langt ikke løftet en finger for å bevare den bærekraftige reindriften. Tvert imot er hun, gjennom sin regjering, pådriver for salg av samiske reindriftsområder til utenlandsk storkapital.

“KRISE!/ Alle flykter fra Erna” lyder Dagbladets førstesideoppslag 21. februar 2020. Faktum er at Solberg-regjeringen har forsterket den krisen som Stoltenberg-regjeringen la grunnlaget for midt på 2000-tallet, da de grønne sertifikatene ble innført. Jens Stoltenberg forutså selv at dette ville bli en katastrofe, både for vanlige folks økonomi og for naturen, men regjeringspartnerne Sp og SV presset på. I tillegg var det sterke økonomiske krefter, og falske miljøorganisasjoner som til førte til at Stoltenberg måtte gi seg. “Menneskeskapte klimaendringar har heldigvis fått større og større merksemd. Men dette vert utnytta fullt ut av spekulantane og deira kommunikasjonsekspertar, slik at politikarar og media ikkje torer å gå inn diskusjonane. Ikkje minst bransjeorganisasjonane for kraftselskapa; Norwea og Energi Norge, utgjer eit stort lobby- og propagandaapparat”, skriver Harald Kjeldstad, tidligere administrerende direktør for SIVA, om vindkraftutbyggingen i Norge (Porten, 2019).

Gjennom FNs urfolksdeklarasjon har Norge forpliktet seg til å gi urfolk et spesielt vern. Blant annet har urfolk “rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og […] rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig”, ifølge FNs norskspråklige nettsider. Å tillate vindkraftutbygging i reindriftsområder er åpenbart et brudd med urfolksdeklarasjonen. Imidlertid virker det ikke som om norske myndigheter har tenkt å nøye seg med det de allerede har bidratt til å ødelegge. Davvi vindkraftanlegg planlegges nå på grensen mellom Lebesby, Tana og Porsanger. Her ønsker Grenselandet AS å sette opp inntil 267 vindturbiner, på et område på over 78 kvadratkilometer, midt i et reinbeiteområde. Sametingspresident Aili Keskitalo bruker begrepet “grønn kolonisering” for å beskrive prosjektet. Både Naturvernforbundet, Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Motvind Norge går imot planene.

Erna Solberg, jeg tror at keiserinnens klimaklær er avslørt som en bløff. Skal du ta bærekraft på alvor, bør du vise respekt for den tradisjonelle reindriften. Overkjøring av urfolks rettigheter har dessuten internasjonal interesse, noe du, som liker å skinne på internasjonale arenaer, burde tenke på.

Les mer om:

vindkraft Klima
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.