Gunnar Breimo frykter at strategien til Alstahaugs politikere kan føre til at man må ofre sykehuset i Sandnessjøen. Foto: Helgelandssykehuset

"Artiklene skaper et fullstendig feil bilde av den faktiske tilstanden og situasjonen"

Skrevet av For Helgelandssykehuset HF, Tore Bratt, Kommunikasjonssjef
03.04.2019 11:13 - OPPDATERT 03.04.2019 11:50

Feilaktige påstander om oppgraderinger av sykehus

I Helgelands Blad 29. og 30. mars, både i papirutgaven og på nettavisen, presenterer avisen med redaktør Morten Hofstad som forfatter en rekke artikler som omhandler den tekniske tilstanden til sykehusene på Helgeland, og da spesielt sykehuset i Sandnessjøen. Disse artiklene inneholder en rekke faktiske feil som Helgelandssykehuset ser seg nødt til å korrigere, fordi de skaper et fullstendig feil bilde av hva som er den faktiske tilstanden og situasjonen.

Under tittelen «Sykehuset i Sandnessjøen snart ferdig oppgradert for 100 millioner kroner» skriver Morten Hofstad følgende: SYKEHUS: En teknisk oppgradering er snart gjennomført. Men det fikk ikke styret i Helgelandssykehuset vite av konsulenten som hevder å ha undersøkt saken.

Dette er faktisk feil. Styret i Helgelandssykehuset fikk i styremøtet 27. mars full innsikt i hva som er grunnlaget for den alternativskillende økonomiske analysen som styret hadde bedt om.

Videre i artikkelen under mellomtittel «Utdatert rapport» skriver Morten Hofstad: Tveiten henviste i stor grad i sin rapport til en annen teknisk rapport, fra Multiconsult, der den siste versjonen ble laget i august 2017 – altså før de tunge investeringene startet i Sandnessjøen.

Dette er faktisk feil. Rapporten fra Multiconsult fra august 2017 innehold omtrent alle de tunge investeringene som er gjort i Sandnessjøen. Det riktige er at 67 millioner kroner av disse prosjektene var gjennomført før analysen til Multiconsult, og følgelig var inkludert i analysen. Kun 4,5 millioner kroner av disse prosjektene er ferdigstilt etter august 2017.

Det som for Helgelandssykehuset er langt mer alvorlig i artikkelen i Helgelands Blad er at Helgelandssykehuset, i god tid før artiklene ble publisert, gjorde Morten Hofstad oppmerksom på at artikkelen bygde på feil oppfatning av de faktiske forhold – både fra forfatterens side og fra vedkommende som ble intervjuet i sakens anledning sin side. Morten Hofstad mottok Multiconsult-rapporten fra august 2017 på e-post fra Helgelandssykehuset 28. mars klokken 12:02 og hadde således god tid til å sette seg inn i rapportens innhold og grunnlag, og på den måten avdekke at intervjuobjektet hadde uttalt seg på sviktende grunnlag.

Videre ble Morten Hofstad gjort oppmerksom på at artikkelen, før den ble publisert og sendt til trykking, innehold faktiske feil og feiloppfatninger av situasjonen av intervjuobjektet, uten at dette ble forsøkt korrigert. Intervjuobjektet hadde fått artiklene sendt til gjennomlesing og godkjenning. Helgelandssykehusets direktør for drift- og eiendom ble kontaktet av Morten Hofstad i etterkant av intervjuobjektets tilbakemelding. I samtalen mellom drifts- og eiendomsdirektør og Morten Hofstad ble de faktiske forhold presisert og bedt korrigert i artikkelen. Dette ble ikke gjort av artikkelforfatteren. I stedet ble det utarbeidet en notis, lagt inn i en sak om heiser under montering i sykehuset, der drifts- og eiendomsdirektør presiserer at oppgraderinger i Sandnessjøen, per august 2017, er med i rapportene fra Deloitte og Multiconsult.

Artikkelen i Helgelands Blad inneholder også en billedtekst som er faktisk feil: Nytt i 2017: Anestesisykepleier Jan Kristian Olsen demonstrerer de nye operasjonsstuene i Sandnessjøen under åpningen høsten 2017.

Avisens egen fotograf tok dette bildet i forbindelse med en større artikkel «En betydelig styrking av sykehuset» publisert i Helgelands Blad 21. april 2017. Det som er faktisk rett er at de nye operasjonsstuene i Sandnessjøen ble åpnet i april 2017, altså et halvt år tidligere enn det Helgelands Blad påstår, og at investeringene som er gjort der var ferdig til samme tidspunkt. Oppgradering av fem operasjonsstuer og nødstrømsaggregat hadde en samlet kostnad på 50 millioner kroner, som er med i grunnlaget for rapportene til både Multiconsult og Deloitte.

Helgelandssykehuset mener at denne måten å framstille en sak på redaksjonelt er svært uheldig. Helgelands Blad sin hovedartikkel framstiller bevisst de faktiske forhold feil, på tross av gjentatte forsøk fra Helgelandssykehuset sin side å få korrigert innholdet.  Vi opplever måten Helgelands Blad og artikkelforfatteren opptrer på som sterkt kritikkverdig, og mener dette er egnet til å villede leserne. Av den grunn vil Helgelandssykehuset klage artikkelen og artikkelforfatteren inn til Pressens Faglige Utvalg.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.