Avblåser nasjonal rammeplan for vindkraft

Skrevet av Roger Marthinsen
17.10.2019 10:45 - OPPDATERT 17.10.2019 13:00

Regjeringen legger vekk NVEs forslag om en nasjonal rammeplan for vindkraft.

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.

Dette melder NRK nå i formiddag.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

NVE la frem sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, den 1. april i år. Planen var utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Det som skapte mest oppmerksomhet ved planen, var et kart med områdene som NVE mener er best egnet for vindkraftutbygging i Norge. 13 områder ble utpekt. Ingen av disse var i Nordland.

En av grunnene til at regjeringen nå skrinlegger den nasjonale rammeplan en, er at de fleste kommuner som avga høringssvar, var negative til å få vindturbiner i sin kommune.

Bare fire av over 50 berørte kommuener avga positive svar; Lebesby, Vardø og Vadsø i Finnmark, samt Narvik kommune.

Høringssvaret fra Narvik er gitt på vegne av ei fellesnemd for kommunesammeslåing av Narvik, Ballangen og Tysfjord. Narvik skriver i sitt høringssvar:

"Kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft som er lagt fram av NVE er viktig informasjon som Narvik kommune krever blir oppdatert kontinuerlig. Både «gamle» og «nye Narvik kommune» har store områder med urørt og berørt natur som er viktig for næringsutvikling slik som reiseliv, reindrift, transport, kraftproduksjon og mineralutvinning, men også for friluftsliv og rekreasjon. Narvik kommune er positive til en kunnskapsbase som vil øke forståelsen av hvordan fremtidig vindkraft påvirker samfunnsutviklingen. Narvik kommune krever at kunnskapsbasen holdes løpende oppdatert.

[annonse]
Narvik kommune kan ikke se at konsesjonssøknadsprosessen er foreslått endret for å integreres i NVEs forslag til kartgrunnlag. Dersom forslaget skal brukes som verktøy, må også bruken for det beskrives konkret og defineres i forhold til dagens konsesjons-prosess.

Som kraftkommune er Narvik opptatt av å bidra til det grønne skiftet. Vi ønsker å legge til rette for videre utvikling av kommunen og regionen for øvrig. Vi er derfor uenig i valget NVE har gjort om å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen. Narvik kommune krever at lokale og regionale prosjekter som kan koples opp mot industri- og næringslivet lokalt må behandles uavhengig av rammen.
Utbyggingen av vindmøller på land bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og bør ikke skje i urørt natur."

Samtidig som regjeringen nå skrinlegger en nasjonal rammeplan, varsler man at man nå skal se på konsesjonssystemet. 

– Vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sier olje- og energiminsiter Kjell-Børge Freiberg til NRK.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.