Leif Lindstrøm ved Nordland Personbefordring med bilen som i dag ble overbragt til Helgelandssykehuset. Foto: Helgelandssykehuset

Avlaster ambulansene med ny pasientbil

Skrevet av Roger Marthinsen
05.11.2018 16:16 - OPPDATERT 05.11.2018 23:28

Helgelandssykehuset har i dag tatt en ny syketransportbil i bruk. Bilen bedrer tilbudet til pasienter som har behov for å reise liggende, men ikke har behov for medisinsk behandling eller overvåking under transport.

– Dette blir en svært bra tjeneste med helt nytt materiell. Nordlandssykehuset har god erfaring med Nordland Personbefordringer som transportør av liggende pasienter, sier områdesjef for pasientreiser i Helgelandssykehuset Arve Smedseng, i en pressemelding.

For sykehuset betyr dette at ambulansetjenesten får avlastning. Ved å bruke syketransportbiler til transport av pasienter som ikke trenger tilsyn eller behandling under transporten blir de ordinære ambulansene frigjort til beredskap.

– En del pasienter som ikke har akuttmedisinske behov, men som må reise i liggende stilling, blir i dag i stor grad transportert i akuttambulanse. Denne pasientgruppen er driftsgrunnlaget for denne helt nye og hvite syketransportbilen som driftes av Nordland Personbefordring, sier Smedseng (det lille bildet).

Bilen skal primært ivareta liggende pasienter og har plass til én liggende pasient. I tillegg er det plass til to sittende pasienter. 

– Hensikten med etableringen er å gi et transporttilbud av god kvalitet hvor pasienten ivaretas på laveste effektive omsorgsnivå. Et delmål er å avlaste ambulansetjenesten og AMK i en situasjon med stadig økende etterspørsel. Det er ikke minst et mål å bidra til enda mer effektiv pasientlogistikk i sykehuset. Bilen inngår også som en reservekapasitet for bruk ved større ulykker og katastrofer, sier Smedseng.

Bilen, en personbil Mercedes V som er utstyrt med utvida førstehjelpsutstyr og oksygen, er levert av Fauske-selskapet Nordland Personbefordring.  

Bilen er stasjonert på Mo og vil i hovedsak betjene behovet rundt sykehuset på Mo, men vil også bli brukt på resten av Helgeland når dette er naturlig. Transportene organiseres og administreres av Pasientreiser i Helgelandssykehuset.

Selv om man nå har styrket kapasiteten for pasienttransport, vil Røde Kors og Norsk Folkehjelp fortsatt være reservekapasitet for transport av liggende pasienter på Helgeland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.