Studentvelferd legges ned på studiested Nesna. Foto: Rune Wold

Avvikler studentvelferd på Nesna

Skrevet av Hedda Hiller
12.04.2018 07:56

Studentvelferd på Nesna legges ned etter ekstraordinært møte.

Studentsamskipnaden i Nesna vedtok i et ekstraordinært styremøte onsdag å overlate velferdsoppgavene knyttet til studentene til andre aktører. Samskipnaden klarer ikke å få økonomien til å gå rundt for sine velferdstilbud for studenter på studiested Nesna. 

Det melder Khrono

På et budsjettmøte tidligere i år vedtok styret blant annet:

 «Styret vil at det skal være gode velferdstilbud til studentene på Nesna. Styret forholder seg til at det er vanskelig å få positiv økonomisk drift av tjenestene på Nesna slik det er organisert i dag. Administrasjonen bes derfor utrede tiltak og alternative driftsmodeller for boliger, kantine, rådgivning og barnehage gjennom dialog med ansatte, Nord universitet og andre aktører. Arbeidet startes umiddelbart og skal senest gi effekt fra 1.1.2019. Under disse forutsetningene godkjennes fremlagte budsjett for 2018 for virksomheten på Nesna.»
Styreleder Jørgen Husby forteller til Khrono at resulatet av gårdagens møte blir at Studentinord i samarbeid med Nord universitet skal jobbe svært aktiv med å finne en annen aktør for å drive kantinene på studiested Nesna. I tillegg vil barnehagen få en virksomhetsoverdragelse og drives videre av annen aktør.

Rana No kommer med mer. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.