– De ansatte vil bli overført til fylkeskommunene, ikke miste jobben, poengterer regionvegsjef i Nord-Norge, Turid Stubø Johnsen.

Avviser at 1650 vegvesen-ansatte mister jobben

Skrevet av Roger Marthinsen
17.01.2019 17:16

Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen avviser at omorganiseringen av Statens vegvesen vil føre til at hver femte ansatte vil miste jobben.

Etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen tirsdag la frem sitt forslag til ny organisering av Statens vegvesen, kunne en rekke medier melde at 1650, eller rundt hver femte ansatte, i Statens vegvesen, ville miste jobben på grunn av omorganiseringen. Dette avviser regionvegsjef i Nord-Norge, Turid Stubø Johnsen. 

– Det er skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen mister jobbene sine. Dette er feil, sier Johnsen.

– Det korrekte er at rundt 1650 årsverk i Statens vegvesen skal, som en følge av regionreformen, overføres til de nye fylkeskommunene. Overføringen skal skje fra 1. januar 2020. De ansatte som fyller disse årsverkene mister ikke jobbene sine. Oppgavene de gjør i Statens vegvesen i dag vil bli overført til fylkene, og de ansatte vil få tilbud om å følge med over til den aktuelle fylkeskommunen. De står selvsagt fritt til å takke ja eller nei til tilbudet, sier Johnsen, som overtok som regionvegsjef i desember, da Torbjørn Naimak takket av.

– Sannheten er at en viktig årsak til at Statens vegvesen omorganiserer, nettopp skyldes overføringen av et ikke ubetydelig antall ansatte til de nye fylkene. Etter overføringen vil Statens vegvesen fortsatt ha mellom 5000 og 5500 ansatte. Det store flertallet blir værende og vil få oppgaver knyttet til riksvegene og andre statlige oppgaver, sier regionvegsjef i Nord-Norge, Turid Stubø Johnsen. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.