Barn kan være "stille spredere"

Skrevet av Roger Marthinsen, Kristian Rødvand
13.04.2020 08:24 - OPPDATERT 13.04.2020 08:37

Analyser viser at barn kan være symptomfrie bærere. Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil ha testing av barnehagefamilier og ansatte med luftveissymptomer før oppstart.

I forbindelse med  at regjeringen ønsker en gradvis åpning av barnehager og skoler fra henholdsvis fra 20. og 27. april har helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet antydet i media at testing av barnehagefamilier og ansatte med luftveissymptomer kan bli aktuelt før oppstart. 

Bakgrunnen for dette er en artikkel i The Times of Israel, der det kommer har funnet ut at nesten en tredjedel av barn under ni år er som er smittet av coronaviruset er symptomfrie bærere. Israelske helsemyndigheter kunne fastslå dette etter å ha analysert landets påviste smittetilfeller av coronaviruset. Rapporten viser at 27 prosent av smittede barn i aldersgruppa 0-9 år ikke viser tegn til symptomer overhodet på  covid-19.

Dette betyr at barn kan spre smitte uten at det foreligger mistanke om smitte. Førsteamanuensis og smittevernekspert Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge sier til Dagbladet at fenomenet «silent spreader» eller «stille smittespreder» ikke er ukjent.

– Asymptomatisk smittespredning er allerede rapportert fra Kina. Hvis dette viser seg å være vanlig, er det en god ting. Det innebærer at dødeligheten - antall dødsfall dividert med antall infeksjoner av covid-19 -sannsynligvis vil være langt, langt lavere enn den rapporterte statistikken, sier Klein.

– Det er viktig å teste, teste, teste. Vi må finne ut hvor mange som går rundt uten eller med svake symptomer og hvor mange som er blitt immune. Vi tester fortsatt for lite, sier smitteverneksperten videre.

Hvor stor faren er for sniksmittespredende barn er imidlertid usikkert.

– De fleste luftveissykdommer som forårsakes av virus smitter gjennom nysing og hoste ved at små dråper med virus spres i lufta nær den syke personen og ganske raskt detter mot bakken, såkalt «dråpesmitte». Barn som ikke har luftveissymptomer er derfor sannsynligvis lite smittsomme, men om de i det hele tatt bidrar til smittespredning og eventuelt hvor mye, har vi foreløpig ikke sikker kunnskap om, sier sier Nakstad til Dagbladet søndag. 

– Økt kunnskap om barns rolle i smittespredning er viktig, langt viktigere er det imidlertid at barn med symptomer på luftveisinfeksjoner og barn med familiemedlemmer som mistenkes å ha coronavirussykdom ikke går i barnehagen etter den 20. april, legger han til.

I Nordland er det per mandag morgen registert 96 personer i Nordland som er smittet med covid-19. Det siste tilfellet som er registrert er en person bosatt i Bodø kommune, som nå står oppført med 34 personer som er smittet.

[annonse]
Rana står oppført med fire personer som er smittet. Dette er én mer enn det Rana kommune selv oppgir. Forskjellen i data fra Folkehelseinstituttet kan skyldes to ting: At personer som har testet falsk positiv – altså de er etter en kontroll-test konstatert friske – står oppført som positivt tilfelle. En person kan også ha blitt testet, oppholde seg og få behandling i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.  

På landsbasis er registrert 6.526 personer. Det er meldt om 128 dødsfall i Norge som er relatert til korona-pandemien, per søndag kveld. I Nordland er det ikke meldt om noen dødsfall så langt. 

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.