Lokalpolitikerne som er ansvarlige skole- og barnehageeiere, og som mener lovpålagte oppgaver må gjennomføres med god kvaliet i samarbeid med fagfolket, må nå kjenne sin besøkelsetid, skriver Liss-Hege Bjørnø. Foto: Roger Marthinsen

"Barna og elevene tåler ikke flere kutt"

Skrevet av Liss-Hege Bjørnø, leder, Utdanningsforbundet Rana
10.10.2019 19:30 - OPPDATERT 11.10.2019 06:00

Flere kutt i lærerårsverkene i Rana er ventet!

Nok en gang kan vi forvente kutt i lærerårsverkene. Hvor mange, er det politikerne som avgjør, etter Rådmannens framlegg av bakgrunnsmateriale på budsjettseminar for det nye kommunestyret.

Nå som skolestrukturen er konkludert avsluttet av både politisk posisjon og administrasjon, skulle Ranas befolkning kanskje slippe nok et kutt i skole og barnehage?

På grunn av færre barnefødsler og synkende elevtall, altså ikke dårlig økonomi i kommunen, mener adminstrasjonen og et flertall av politikerne at vi må være i konstant omstilling og kutte i driften hvert eneste år. Hva betyr kutt i drift i praksis?

Kutt i skolebudsjettet betyr for eksempel:

 • enda flere elever i store klasser
 • mindre tid til oppfølging av elevene
 • mindre praktisk undervisning
 • mer sammenslåing av klasser
 • mindre tid for pedagogisk ledelse
Kutt i barnehagebudjsettet betyr for eksempel:

 • kutt av barnehageplasser
 • dårligere bemanning store deler av åpningstiden
 • mindre varierte aktiviteter
 • mindre planlegging for pedagogene
 • mindre tid til det enkelte barn 
 • mindre tid for pedagogisk ledelse
Planlagt kutt i perioden er:

 • fra 8,0 til 26,4 årsverk i skole, redusering på drift fra 5,3 millioner til 17,4 millioner
 • fra 11 til 20 årsverk i barnehage, redusering på drift blir vanskelig, derfor foreslås strukturendring av barnehagene i Rana
Særlig skolebudsjettene har kjent på kutt over lang tid. Fra 2014 til 2018 viser GSI-tall at vi har allerede har kuttet 25 årsverk, mens elevtallet har endret seg fra 3041 til 3014. Differansen på elevene er altså 27 stykker. Samme argumentasjon presenters hvert år; færre barn og flere eldre skaper utfordringer for kommunens framtidige økonomi. Er det rett at barna og elevene våre i nåtid skal ta en uforholdsmessig stor del av regningen? Har ikke de rett til en god opplæring og voksne som har tid til å se hele mennesket?

Nå har politikerne våre fått bakgrunnstallene. Neste steg er budsjettforslag som legges fram 29.oktober og vedtas 18.desember. Lokalpolitikerne som er ansvarlige skole- og barnehageeiere, og som mener lovpålagte oppgaver må gjennomføres med god kvaliet i samarbeid med fagfolket, må nå kjenne sin besøkelsetid. Barna og elevene tåler ikke flere kutt!

-----

[annonse]
Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.