Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby orienterte om trafikklyssystemet og en ny veileder som åpner for at man kan lempe på tiltakene innad i skoler og barnehager.

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Skrevet av Roger Marthinsen
27.05.2020 16:41 - OPPDATERT 27.05.2020 19:30

Fjerner avstandsregelen i barnehager og grunnskoler. Tiltaksnivå skal defineres med trafikklys-modell. Her finner du oversikt over nivåene for barnehager og skoler.

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under dagens orientering om korona-situasjonen.

De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. De nye smittevernveilederne skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak.

I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

– Det er fortsatt svært lite smitte blant barn og unge etter at barnehager og skoler gjenåpnet, og skolene som har hatt smittetilfeller har håndtert dette godt. Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby, som sier at barnehagene og skolene nå kan planlegge for gult lys til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

– Strenge smitteverntiltak gjør det krevende å gi et fullverdig tilbud til barn og unge, og derfor kan vi ikke ha strengere tiltak enn nødvendig. Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarier, og barnehager og skoler kan nå ta i bruk gule tiltak. Jeg håper og tror at elevene får et mer normalt skoletilbud allerede i løpet av neste uke, sier Melby.

Under pressekonferansen sa Melby at man i dag befinner seg på gult nivå, og at det er dette skoler og barnehager også vil kunne planlegge i forhold til, når det gjelder oppstart etter sommerferien.

Slik er trafikklysmodellen:

Barnehage

Grønt nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

[annonse]
2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak: 

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming). 
 • Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag

Gult nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak: 

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort, Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Barneskole 1-7

Grønt nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Rødt nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter 
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Ungdomsskole

Grønt nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

[annonse]
1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak: 

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Rødt nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Videregående skoler

Grønt nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupperMinst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever