"Barns rettigheter har forkjørsrett foran voksnes ønske om barn"

Skrevet av Edel-Marie Haukland, leder KrFU
21.05.2020 17:00

Etikk, teknikk og politikk

I slutten av mai skal Stortinget behandle forslag til en ny bioteknologilov. Jeg håper mange vil engasjere seg, fordi tematikken er vanskelig, omfattende og viktig. Det handler om menneskesyn, helse og å kombinere det som er teknisk mulig med det som er etisk riktig.

Det perfekte menneske

Et av forslagene er å tilby tidlig ultralyd og det som kalles en NIPT-test for alle gravide. NIPT-testen har som mål å avdekke kromosomavvik hos fosteret. Tidlig ultralyd vil også avdekke kromosomendringer, som for eksempel Downs syndrom. I dag foretar man ordinær ultralyd i uke 17-19 og utfører tester for å forsikre seg om at både foster og mor har det bra. En åpning for tidlig ultralyd og NIPT-testing til alle gravide vil være et markant linjeskifte, hvor formålet blir å lete etter mulige sykdommer og kromosomavvik.

Det er en kjensgjerning at tidlig ultralyd ikke er ufeilbarlig, den kan gi signaler om at noe er galt med fosteret uten at det viser seg å være tilfellet. Heller ikke NIPT-testen er ufeilbarlig. Testen gir omtrent 20 prosent «falske positive» resultater. Det er naturlig å spørre Ap, FrP og SV hvorfor staten skal bruke store summer på å finansiere slik testing av alle gravide når den medisinske effekten ikke kan dokumenteres, og resultatene i tillegg ikke er absolutte?

Barns rettigheter kommer først

FNs barnekonvensjon slår i artikkel 7 fast at alle barn fra fødselen av har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, så langt det er mulig. Barneombudet forklarer videre at familier har mange ulike former, men at «alle [har] en biologisk mor og far [...] Du har rett til å vite hvem de er.». Barnekonvensjonen slår med andre ord fast at det er hos barnet menneskerettighetene ligger i denne saken.

Ap, SV og FrP går inn for å åpne opp for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige i Norge, uten utredning eller høring som er vanlig. Hastebehandlingen de legger opp til er uansvarlig. Uønsket barnløshet er en stor belastning og sorg for mange, og det er viktig for meg å si at dette ikke handler om voksnes behov, egnethet eller rettigheter. For KrFU har barnas rettigheter forkjørsrett foran voksnes ønske om barn.

Etikk, teknikk og politikk

På kort tid har grensene for hva som er teknisk mulig blitt kraftig utvidet. Den etiske og politiske debatten henger etter. For dette handler ikke bare om likestilling eller like muligheter for alle. Dette handler om politikk som tar barns rettigheter på alvor, som prioriterer ressurser og ser dagens lovgivning i et langsiktig perspektiv. Det er ikke den enkelte kvinnes beslutninger som vil avgjøre om Norge blir et sorteringssamfunn. Det ansvaret ligger på den enkelte politiker på Stortinget.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.