Foto: Roger Marthinsen

"Batterifabrikken er verdiskapning og nullutslipp hånd i hånd"

Skrevet av Allan Berg, Prosjektleder, Rana Utviklingsselskap
22.04.2020 18:26 - OPPDATERT 22.04.2020 19:31

KRONIKK: – Vi trenger en grønn omstart, vi trenger samarbeid rundt de viktige og riktige løsninger på fremtidens utfordringer – vi trenger konkrete grønne omstartprosjekter som Freyr sin batterifabrikk i Mo i Rana., skriver Rana Utviklingsselskaps Allan Berg.

Grønn omstart - aktualiserer batteriprosjektet til Freyr 

Coronakrisen utfordrer samfunnet, og på tross av at CO2-utslippene midlertidig reduseres i verden, er konsekvensene alvorlige, og bærekraften under press. Før eller senere vil det gå fremover igjen. Spørsmålet blir da hvilken oppstart som er ønskelig og mulig. Hvilke utviklingsspor kan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bidra til å få oppstarten inn på? 

EU’s 27 stats- og regjeringssjefer har i en felles uttalelse, i slutten av mars 2020, oppfordret, Europa-Kommisjonen til å forberede en plan for gjenreisning, som tar de grønne aspekter i betraktning. Det understrekes i uttalelsen at covid-19-pandemien er en historisk utfordring for Europa og resten av verden, som krever øyeblikkelige tiltak på alle nivå. Men at det lengere perspektiv skal ikke glemmes. 

”Vi må starte på å forberede de nødvendige tiltak, som kan føre samfunnet og økonomier tilbake til normalen, og til bæredyktig vekst, som integrerer bl.a. den grønne omstilling og den digitale omstilling, og som tar i bruk all erfaring fra krisen”. 

Redaktør i Energi og klima Anders Bjartnes mener Norge trenger en politisk dugnad for en grønn omstart i form av små og store klimapolitiske initiativ – som samtidig skaper arbeidsplasser og verdiskaping. “Det er sektorer som kombinerer verdiskaping med nullutslipp som må ha prioritet når krisepakkene etter hvert går fra å løse akutte problemer til å peke retningen ut av den dype økonomiske krisen vi nå befinner oss I". (A. Bjartnes, Energi og Klima, 7. April, 2020).  

Bjartnes mfl. er forkjemper for at krisepakkene også må ha et bærekraftig perspektiv og bidra til å stimulere og løfte det grønne skifte i samfunnet, gjennom en rekke prosjekter. Bjartnes peker her blant annet konkret på Freyr sin batterifabrikk i Mo i Rana som et eksempel på et større prosjekt som både vil bidra til verdiskapning og nullutslipp.  

Mulighetene er til stede for en grønn omstart og en politisk dugnad for å løfte det grønne skifte med en rekke konkrete prosjekter. Enova disponerer store virkemidler og flere prosjekter, herunder Freys batterifabrikk i Mo i Rana, vil være strategisk riktige grønne prosjekter, som vil sette Norge på kartet innen grønn verdiskapning og bidra til nullutslipps-samfunnet.  

Batterifabrikk i Mo i Rana 

Ifølge en ny rapport fra IDTechEX vil etterspørselen etter batterier tidobles i perioden 2020–2030. Transportsektoren, herunder bilindustrien, er og vil være en av de største og viktigste aktørene i etterspørselen på batterier for å kunne bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Tyske Volkswagen planlegger å produsere 1,5 millioner el-biler innen 2025 og har inngått et joint-venture med Northvolt i Sverige for å sikre batteriproduksjonen. Innen transportsektoren satses det også på å elektrifisere den maritime flåten og luftfart. Samferdselsdepartementet har blant annet gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Avinor og Luftfartstilsynet leverte i starten av mars en rapport til statsråden med anbefalinger om å ha de første innenriksfly elektrifisert innen 2030 og få all innenriksluftfart i Norge elektrifisert innen 2040. Avinorsjefen Dag Falk-Petersen er tydelig i forhold til Norges strategiske plassering innen elektrifisering av luftfarten: “Vår anbefaling er at Norge skal være en av hovedarenaene i verden for elektrifisering av luftfart”. 

For å lykkes med slike målsetninger og grønne omstilling av transportsektoren må det satses politisk og økonomisk på grønne prosjekter. Politisk må det legges aktivt til rette for at denne type store prosjekter kan realiseres i Norge. Batterifabrikken er verdiskapning og nullutslipp hånd i hånd - grønn omstilling av samfunnet i praksis. 

Det er viktig at vi i Rana og regionen vår har troen på at vi kan bidra lokalt til å løse de store problemer i verden. Vi må se for oss hva det vil bety lokalt og globalt å ha Freyr sin batterifabrikk og andre grønne bedrifter i regionen, som kan bidra til å redusere de globale utslipp. Freyr er kommet et stykke på vei med å få etablert batterifabrikk på Mo. Det gjøres et arbeid med å få regulert område til batterifabrikk, det er inngått intensjonsavtaler, og det er flere ansatte i Freyr på Mo og i Oslo som jobber konkret med å få definert og ferdigstilt de prosjektene som er nødvendig, for å få etablert batterifabrikk i Mo i Rana.    

[annonse]
Vi trenger en grønn omstart, vi trenger samarbeid rundt de viktige og riktige løsninger på fremtidens utfordringer – vi trenger konkrete grønne omstartprosjekter som Freyr sin batterifabrikk i Mo i Rana.   

    

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.