Rana Gruber bekrefter utslipp i Ranelva. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Wikimedia commons

Rana Gruber bekrefter
utslipp i Ranelva

Skrevet av Roger Marthinsen
12.09.2018 15:43 - OPPDATERT 12.09.2018 17:03

– Vi har overskredet tillatt grenseverdi for utslipp av suspendert stoff til Ranelva.

Dette bekrefter Kvalitets- og Miljøsjef i Rana Gruber AS, Nancy Schreiner, i en epost. 

Bekreftelsen kommer etter at Rana No tidligere i dag kontaktet Rana Gruber og spurte om bedriften har hatt utslipp i elva, ved Ørtfjellet. Henvendelsen ble gjort etter at avisa fikk tips om at utslipp var observert, og at elva var misfarget. 

– Rana Gruber AS har i forbindelse med produksjon i dagbrudd overskredet tillatt grenseverdi for utslipp av suspendert stoff til Ranelva, og utslippet ble synlig i elva. Suspendert stoff er finmalt stein fra bedriftens gruve, sier Schreiner.

I uttalelsen Rana Gruber nå har sendt ut, forklarer man utslippet med at det sannsynligvis skuldes at mye vann fra et dagbrudd har gått gjennom underjordsgruven.

 Ranelva ble i dag misfarget fra Ørtfjellet og nedover, som følge av Rana Grubers utslipp. Foto: Rana No-tipser

– Dette er en enkeltstående hendelse, som skyldes at store vannmengder har passert forbi områder med mye finstoff. I en kort periode har vannmengden blitt for stor for renseanlegget, slik at renseanlegget ikke har fungert optimalt, sier Schreiner.

Kvalitets- og Miljøsjef Schreiner sier videre at hendelsen er rapportert til miljødirektoratet, og forteller videre at det er tatt prøver av vannet for å avdekke eventuell påvirkning av Ranelva.

– Vannstrømmen har normalisert seg, og vi forventer at tilstanden i Ranelva er normalisert i løpet av et døgn, sier Nancy Stein Schreiner, som påpeker at Rana Gruber jobber kontinuerlig med å redusere alle utslipp til miljø, og at denne hendelsen følges opp også internt.

– Intern gransking av hendelsen er startet, for å minimere sannsynligheten for at slike hendelser oppstår igjen, sier Nancy Stien Schreiner. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.