Nestleder i Nordland fylkesråd, Svein Eggesvik.

Bekymret etter regjeringens forslag: – Kommunene i Nordland vil få enorme reduksjoner

Skrevet av Roger Marthinsen
18.05.2020 06:00

Økonomiråd Svein Eggesvik, lar seg ikke imponere over det reviderte nasjonalbudsjettet som nylig ble kjent.

Svein Eggesvik, økonomiråd og nestleder i Nordland fylkesråd, er bekymret for regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett. Han har derfor sendt en klar melding om konsekvensene for Nordland.

Svein Eggesvik, som også er fylkesråd for finans og organisasjon, påpeker at det reviderte nasjonalbudsjettet, vil redusere inntektene til Nordlandskommunene i måten de omdisponerer fordelingen av Havbruksfondet.

– Nordland fylkeskommune vil etter ny beregningsmodell få 55 millioner kroner mindre for 2020. Men enda verre er det for kommunene i Nordland, som vil få enorme reduksjoner. Kommunene i Nordland fikk 456 millioner kroner fra Havbruksfondet i 2018. Med denne omleggingen vil kommunene få bare en tredel av det de ville fått i 2020. Det er store summer for kommunene, som tross alt er de som stiller arealene til disposisjon for denne næringen, påpeker Svein Eggesvik.

KORONA-TAP

Fylkesråd Eggesvik er også misfornøyd med regjeringens kompensasjon knyttet til tap som følge av korona-tiltakene som ble iverksatt. Blant annet har det påført store tap på buss, hurtigbåt og ferge.

– Nordland får 50 millioner kroner til å dekke reduksjon i billettinntekter, men der er på langt nær nok til å dekke det tapet vi allerede har hatt. Også de neste månedene vil påføre oss nye tap. Konsekvensen vil kunne komme senere, da vi til enhver tid også må balansere kostnader og inntekter til samferdsel, når budsjettene skal gå i hop. Dette kan i verste fall gi direkte konsekvenser for alle i Nordland, påpeker Eggesvik.

GRØNT SKIFTE

Fylkesrådet har tidligere signalisert en offensiv satsing på omstilling til grønn teknologi på fergene langs fylkesvei 17. Eggesvik er ikke videre imponert over satsingen fra regjeringen.

– Vi er klar til å satse på et av de områdene som vil gi størst effekt for Norges miljøregnskap. Ved å få fergene over på null- og lavutslipp, vil vi gi et betydelig bidrag til miljøregnskapet. Men regjeringens forslag på 150 millioner kroner som skal fordeles på fergefylkene, er mindre enn det vi trenger bare i Nordland, avslutter fylkesråd Svein Eggesvik.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.