Kim Råde og Rana FK fikk seg noen få treningsøkter i desember, før det ble full treningsstopp igjen. Nå ber idrettforbundet nok en gang om at regjeringen letter på smitteverntiltakene idretten er pålagt. Foto: Roger Marthinsen

Ber Erna åpne for idretten

Skrevet av Roger Marthinsen
15.02.2021 18:58 - OPPDATERT 15.02.2021 19:30

Norges idrettsforbund ber statsministeren oppheve påleggene som hindrer de under 20 år å konkurrere og de over 20 år fra å trene.

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg har i dag sendt brev til statsminister Erna Solberg, kulturminister Abid Q. Raja, Helse- og omsorgsminster Bent Høie, helsedirektør Bjørn Gulvog og direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg, vedrørende idrettens behov for gjenåpning. I brevet ber man om lettelser for idretten på en rekke områder, i forhold til idrettens smittevernsrestriksjoner.

I brevet skriver idrettsforbundet at idrettsbevegelsen hele tiden har lojalt fulgt opp alle anbefalinger og pålegg fra myndighetene basert på en opplevd forholdsmessighet mellom smittesituasjonen og smitteverntiltak.

– Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smittevernstiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse, som består av ca. 2.100.000 medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag i alle landets kommuner. Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen, skriver Kjøll og Kvalevåg, som på vegne av hele den norske idrettsbevegelsen ber om regjeringen om å iverksette følgende tiltak, så snart som mulig:

Gjenåpning av konkurranseaktiviteten for barn og ungdom under 20 år:

Fravær av konkurransetilbud påvirker barn og unges motivasjon til å delta i organisert idrett svært negativt. Det øker risiko for frafall betydelig. Derfor er det viktig at konkurranser nå kan gjenopptas i områder hvor smittepresset er lavt.

Gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år: 

Over 100.000 voksne breddeidrettsutøvere har siden mars i fjor ikke kommet i gang med normal idrettsaktivitet. Vi opplever at voksne nå enten er inaktive eller finner seg andre muligheter utenfor idrettslaget, og dermed blir borte både fra aktivitetsfelleskapet og som trenere og frivillige - med de tilhørende negative psykiske og fysiske helsekonsekvenser dette medfører. I områder med ingen eller lav smitte bør voksne nå få lov å komme i gang med organisert idrettsaktivitet.

Gjenåpning av seriespill i toppidretten:

Seriespill innen toppidretten har vært stengt siden midten av januar. Toppidretten har svært strenge smittevernprotokoller, og disse har den siste tiden blitt ytterligere strammet inn. Denne nedstengningen rammer våre profesjonelle klubber på samme måten som øvrige utsatte bedrifter, herunder med de konsekvenser det har for klubbenes ansatte – både i administrasjon, støtteapparat og ikke minst for spillere som ikke får utøvd sitt yrke.

[annonse]
– Idrettsbevegelsen er en av de viktigste byggesteinene i alle landets lokalsamfunn. Aktiviteten i idrettslagene skaper mening i hverdagen, mestring og glede. Vi er nå bekymret for at idrettens viktigste fundamenter – barne- og ungdomsaktiviteten og frivilligheten – nå er under et betydelig press. Sammen ønsker vi å sikre at idrettens byggverk er sterkt nok til at vi kan påta oss vårt samfunnsoppdrag også etter koronapandemien. Vi ber derfor Regjeringen om å prioritere en trygg og raskest mulig gjenåpning av idrettsaktiviteten, påpeker idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.