Lurøy-ordfører Håkon Lund påpekte veksten innenfor havbruksnæringa, blant annet med nytt lakseslakteri på Lovund, som et argument for at kysten har stort behov for opprusting av Bustneslia.

Ber fylkestinget gå for raskere og billigere løsning

Indre Helgeland regionråd møtte i går ettermiddag fylkestingsgruppene, med ett hovedmål: Å få Bustneslia rustet opp så snart som mulig.

I dag åpner Fylkestinget i Mo i Rana. På sakslista står blant annet Regional Transportplan 2022-2033. En etterlengtet opprusting av Bustneslia ligger inne med 500 mill. kroner, men ikke før mot slutten av perioden.

Dette har Indre Helgeland regionråd gjort klart at man ikke er fornøyd med, og det gjorde også regionrådets delegasjon bestående av Geir Waage (Ap, ordfører Rana), Johan Petter Røsvoll (Sp, Rana), Håkon Lund (H, ordfører Lurøy), Hanne Davidsen (Ap, ordfører Nesna) og og Kjell-Idar Juvik (sekretariatsleder IHR) klart da de i går møtte de ulike partigruppene på fylkestinget.

I møtene oppfordret man til at fylkestinget ikke følger fylkesrådets innstilling, men går inn for en raskere og langt billigere løsning; nemlig Ospas AS sitt innspill om ny trasé uten tunnel

– Regionrådet er ikke fornøyd med denne prioriteringen, og jobber for en ny trasé uten tunnel, med en kostnad på 300-400 millioner kroner. Vi jobber for å få inn denne løsningen i første 6-årsperiode av Regional transportplan 2022-2033, opplyser Kjell-Idar Juvik i en epost.

Indre Helgeland Regionråd foreslår at Fylkestinget går videre med en traséløsning uten tunnel for Bustneslia, da dette alternativet vil være mulig å realisere i første periode med en kostnadsramme på 300-400 mill. kroner. Eventuelle statlige og lokale bidrag avklares i de videre utredningene.

I dag skal delegasjonen fra Indre Helgeland regionråd møte komitéen for samferdsel.

– Så får vi håper at Fylkestinget står ved tidligere lovnader og løfter frem Bustneslia, sier Juvik.

Her er forslaget fra Indre Helgeland Regionråd i helhet, som ble overrakt fylkestingspolitikerne i går:

Vi ber om at Fylkestinget tar inn følgende i vedtaket om RTP 2022-2033.

[annonse]
Bustneslia

•            Dagens tiltak med økt vedlikehold/strøing i Bustneslia videreføres til ny vegløsning er tatt i bruk.

•            Fylkestinget går inn for ny trase uten tunnel for Bustneslia (viser til innspill fra IHR)

•            Rammen til Bustneslia økes til 300 millioner kroner i første periode av RTP 2022-2027 til ny traseløsning uten tunnel.  Finansieres ved å øke rammen med 200 millioner kroner i første periode.

•            Fylkeskommune utreder videre ny trase uten tunnel slik at Fylkestinget kan innarbeide dette i kommende økonomiplan 2023-2026, med tidligst oppstart i 2023.