Per Gunnar Hjorthen og Museumsgården ber sine eiere om å gå inn med 6 mill. i aksjekapital, slik at Moment kan ferdigstilles. Foto: Roger Marthinsen

Ber kommunen om 5,5 mill. for å ferdigstille Moment

Skrevet av Roger Marthinsen
17.10.2019 15:43 - OPPDATERT 17.10.2019 17:02

Museumsgården AS må styrke egenkapitalen for å kunne ta opp lån på 12-15 mill.

Museumsgården AS ber sine eiere, Rana Historielag og Rana kommune, om å øke aksjekapitalen i selskapet med 6 mill. kroner. Dette for å styrke egenkapitalen i selskapet, slik at man kan få låne de omlag 12-15 millionene som må på plass for å kunne ferdigstille bygget Moment (tidligere Fjordgården).

Rana Historielag eier 10 prosent av aksjene mens Rana kommune eier 90 prosent av aksjene i Museumsgården AS. Det er dette selskapet som kjøpte Fjordsenteret og har bygget dette om til lokaler for Rana Museum, og nå tilrettelegger for Nordland Vitensenter som skal etableres i andre etasje av bygget.

Ferdigstilling av bygget inkluderer utvendig kledning med corten-stål, mot nord/øst/vest samt inngangsparti mot Moholmen, samt rive og bygge nye garasjer for å frigjøre arealet mellom bygget og Sjøfronten. Finaniseringsbehovet er på 12-15 mill. kroner, og er tenkt finanisert med lån. For å få et slikt lån, er det fra bank signalisert at egenkapitalen må økes og soliditeten styrkes.

I et brev som ble sendt 12. september, ber Museumsgården AS sine eiere om å øke selskapets aksjekapital med totalt 6 mill. kroner. 

Styret i Rana historielag har enstemmig vedtatt å gå inn med inntil 550.000 kroner i økt aksjekapital. Man forutsetter at historielagets eierandel på ti prosent ikke endres, og at Rana kommune derfor går inn med kapital som, tilsvarer kommunens andel på 90 prosent. 

I brevet som Muesumsgården AS har sendt sine eiere fremgår det videre at dersom Rana kommune ikke bidrar, kan utvendig kledning og garasjer utsettes. Videre påpekes det at Museumsgården AS vil ha en positiv likviditetsstrøm på over en mill. kroner per år, fra 2020. Dette er midler som kan benyttes til nedbetaling av lån, til videreutvikling av området eller tilbakebetaling til aksjonærene. 

– Under styrets behandling av saken var det bred enighet om sterkt å anbefale at også kommunen øker sin aksjekapital slik styret i Museumsgården AS anmoder om. Rana historielags styre håper også at Rana kommune vil behandle saken så raskt det lar seg gjøre, sier Sverre Å. Selfors, som er varamedlem i historielagets styre.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.