Ber kommunene følge opp smittevernrutiner ved serveringssteder

Skrevet av Hedda Hiller
17.07.2020 11:00 - OPPDATERT 17.07.2020 13:01

Fylkesmannen i Nordland oppfordrer til god dialog med aktørene.

I går ble det sendt ut en veiledning fra Helsedirektoratet til alle kommunene i Nordland via fylkesmannen, som oppfordrer kommunene til å følge opp smittevernrutinene ved serveringssteder. 

Serveringssteder omfatter restaurant, kafe, pub, bar og utesteder som diskotek, nattklubb og lignende.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst én meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 

Buffetforbudet ble opphevet 10. juli, og det kan serveres mineralvann og annen drikke ved buffeten. Servering av alkohol må likevel fortsatt skje ved bordservering. 

Kommunenes plikt til å føre tilsyn med serveringssteder er særskilt regulert i covid-19-forskriften.

– Fylkesmannen i Nordland anbefaler generelt at kommunene har god dialog med aktørene og gir veiledning om forventninger, regler og tiltak som er aktuelle for serveringstedene. Det bør også komme godt fram hvilke reaksjoner og vedtak eventuelle brudd på forskriften vil medføre, skriver fylkesmannen i Nordland på sine hjemmesider. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.