Ordføreren i Rødøy ber lokalutvalgene vurdere konsekvensene for det som blir igjen av Rødøy, dersom blant annet Kilboghamn "flyttes" til Lurøy.

Ber lokalutvalg vurdere grense-konsekvenser

Skrevet av Roger Marthinsen
08.02.2019 14:36 - OPPDATERT 08.02.2019 19:34

Kommunestyret i Rødøy vil ha innspill fra flere innbyggere, før beslutningen om grensejustering mot nabokommunen skal fattes.

I mai skal Fylkesmannen i Nordland gjennomføre en spørreundersøkelse om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner. Dette med bakgrunn i et tidligere initiativ om grensejusteringer, der grensene flyttes slik først og fremst gjør at Rødøy-kretsene Øresvik og Sørfjorden havner i Lurøy, og at de delte øyene Nesøy og Storselsøy også blir "hele" og en del av Lurøy.

Kommunestyret i Rødøy har vedtatt at Rødøy skal bestå som egen kommune, uten grensejusteringer.

– Formannskapet i Rødøy er klare på at vi ikke har noen å miste, påpeker ordfører Olav Terje Hoff. 

FAKTAGRUNNLAG

Det man frykter i Rødøy er konsekvensene for resten av Rødøy, som har en utfordrende geografi og ressurssituasjon, dersom kommunen tappes for omlag 20-25 prosent av sine innbyggere.

– Derfor vil kommunestyret i Rødøy be lokalutvalgene om å uttale seg om konsekvenser for restkommunen, dersom det blir endringer av kommunegrensen, skriver ordføreren på kommunens nettsted.

Kommunal og moderniseringsdepartementet ga før jul fylkesmannen i oppdrag å fremskaffe synspunkt på spørsmålet om eventuell grensejustering fra innbyggerne i Nesøya, Selsøya, Tonneshalvøya og østre side av Sørfjorden, hvor innbyggerne på Nesøya og Selsøya bør få mulighet til å ta stilling til hvilken kommune de ønsker å være en del av ved en eventuell grensejustering.

– Før befolkningen skal høres skal det legges frem et faktagrunnlag som så langt som mulig belyser hvordan restkommunen vil kunne se ut, dersom en eller flere kretser skifter til Lurøy, eller om hele Nesøy og Storselsøy skulle bli i Rødøy kommune. Faktagrunnlaget vil bli distribuert så snart det er klart. Det vil inneholde opplysninger om endringer i befolkningstall, tjenestetilbud, inntekter knyttet til befolkningstall, og utgifter knyttet til kommunal drift, sier Hoff.

VANSKELIG Å FORUTSE

– Spørsmål om inntekter fra kraftverkene i Smibelg og Storåvatn, fra havbruksfondet, fra eventuelle overdragelser av skoler og andre kommunale anlegg er vanskelig å beregne. Dette er fordi at ved grensejustering så må kommunene gjøre avtale om det økonomiske oppgjøret omkring slike eiendeler og verdier, hvor fylkesmannen og departementet trekkes inn ved uenighet. Utfallet av slike avtaler er vanskelig å forutse, så vi vil i denne omgang forsøke å belyse beste og verste scenarier, sier Rødøy-ordføreren videre.

Saken har versert i flere år, men var i utgangspunktet lagt død da Rødøy valgte å bestå som i dag i forbindelse med kommunereformen. Saken har likevel versert videre etter gamle initiativ fra lokalutvalg. Det Rødøy kommune – og også fylkesmannen – har påpekt, er at man anser det som uønsket med grensejusteringer, uten at man tar med konsekvensene for rest-kommunen, og dermed bør se helhetlig på en eventuell grensejustering og dermed ikke bare en justering mot Lurøy.

– Angående grensen mot Meløy, så har ikke Rødøy kommune tatt noe initiativ til grensejustering ved Ågskardet. En ønsker likevel å gjøre departementet oppmerksom på at problematikken er lik ved de to halvøyene i nord og i sør, påpekes det fra Rødøy kommune.

FRYKTER SKOLEKUTT

Saken har vakt debatt blant innbyggere i Rødøy, og det er på rene at det er flere som i det siste har ytret seg skeptiske til å bli en del av Lurøy. Blant annet ettersom man frykter at dette vil bety en nedleggelse av skolen i Øresvik.

– Det er mange som lurer på hva den enkelte kommunen kan love innbyggerne i de berørte kretsene, dersom det blir endringer. Det er ikke foreslått noen endringer i denne sammenhengen. Innbyggerne kjenner godt til det tjenestetilbudet kommunen har i dag. Det jobbes også med kommuneplanens samfunnsdel som skal beskrive våre mål og visjoner på lang sikt, påpeker ordfører Olav Terje Hoff. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.