Ber Nybø om Nesna-redegjørelse

Skrevet av Roger Marthinsen
09.10.2019 14:57 - OPPDATERT 09.10.2019 17:01

Ap ber forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø komme til Stortinget for å redegjøre om nedleggelsen av studiested Nesna og regjeringens rolle.

Les hele brevet som Ap har sendt til statsråden, nederst

Arbeiderpartiet har i dag sendt et brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, der man ber henne komme til Stortinget for å redegjøre om nedleggelse av studiested Nesna og regjeringens rolle.

– Når det til og med stilles spørsmål om prosessen rundt Nesna fra regjeringspartiet FrP har vi fått en ny situasjon, og Stortinget bør komme til bunns i hva regjeringen har gjort og ikke gjort. Ap ber derfor statsråden snarest mulig redegjøre for Stortinget, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Ap.

Nylig uttalte lederen av Stortingets Utdannings- og forskningskomite, Roy Steffensen, at han mener nedleggelsen av Nord Universitets campus på Nesna kan være en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Han mener det kan være tvil om faktagrunnlaget bak beslutningen i styret i Nord Universitet.

— At Frp på Stortinget vil kalle inn en statsråd fra Venstre til kontrollkomiteen er alvorlig og oppsiktsvekkende. Vi har knapt sett noe liknende før, sier Henriksen.

Han påpeker at det er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø som er ansvarlig ovenfor Stortinget. Det er dermed Nybø som må møte i en eventuell høring i Stortingets kontrollkomite. Statsråden har hatt styringsdialog med Nord universitet og i lang tid hatt full kjennskap til diskusjonene rundt planene for legge ned studiesteder, deriblant Nesna.

Henriksen sier at sett i lys av disse nye og alvorlige signalene fra FrP vil Ap be om at ministeren for høyere utdanning Iselin Nybø raskt gir en redegjørelse for Stortinget, slik at vi kan komme til bunns i om regjeringen har sviktet i sitt ansvar.

— Dette haster, og det er egentlig unødvendig å bruke ekstra tid på en langdryg runde i kontrollkomiteen. Stortinget har en sak om Nesna til behandling i høst, og vi kan komme til bunns i saken da. Dersom FrP mener dette er så alvorlig, og ikke har medieutspillet kun for å tåkelegge at de godkjenner en nedlegging av studiestedet på Nesna, må de støtte en snarlig redegjørelse fra egen regjering i Stortinget, sier Henriksen.

-----

[annonse]
Her er brevet som Ap i dag har sendt til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø:

Forespørsel om redegjørelse fra forsknings- og høyere utdanningsministeren

Stortinget har til behandling representantforslag Dok. 8: 146 om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn. Strukturendringene ved Nord Universitet og nedleggelse av studiested Nesna er tema i forslaget. 
 
Nylig uttalte lederen av Stortingets Utdannings- og forskningskomite, Roy Steffensen, at han mener nedleggelsen av Nord Universitets campus på Nesna kan være en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Han mener det kan være tvil om faktagrunnlaget bak beslutningen i styret i Nord Universitet. Videre uttalte Steffensen at nedleggelsen kan være i strid med intensjonene da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning, og at det kan være brudd med intensjonsavtalen som lå til grunn for sammenslåingen mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2016.
 
Vi anser dette for å være alvorlige signaler som komiteen og Stortinget bør undersøke. 
 
Dersom kontroll- og konstitusjonskomiteen skal opprette sak vil det bety at statsråden for forskning og høyere utdanning, som eier av universitetene og konstitusjonelt ansvarlig ovenfor Stortinget, som må svare komiteen og eventuelt møte i kontrollkomiteens høring.
 
Arbeiderpartiet anser at dette kan være unødvendig forsinkende, all den tid Stortinget har en sak til behandling om desentralisert utdanning og studiested Nesna allerede i høst. Med bakgrunn i uttalelsene og påstandene fra utdannings- og forskningskomiteens leder mener vi imidlertid at det vil være hensiktsmessig at statsråden møter i Stortinget for å informere om prosessen rundt nedleggingen av studiested Nesna.
 
Statsråden har hatt styringsdialog med Nord universitet og over tid hatt kjennskap til diskusjonene rundt planene for legge ned studiested Nesna, og kan klargjøre regjeringens syn, hvilke styringssignaler regjeringen har gitt og om regjeringen er enig i komiteleder Steffensens påstander. Det vil være en klar fordel å få dette avklart før Stortinget skal foreta endelig behandling av representantforslaget. 
 
Med bakgrunn i Stortingets forretningsorden § 45 vil vi be forsknings- og høyere utdanningsministeren snarest mulig gi en redegjørelse for Stortinget om saken.
 
 
Med vennlig hilsen

Torstein Tvedt Solberg                                                        Martin Henriksen
 
 
Jorodd Asphjell (s)                                                              Nina Sandberg (s)

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.