Stortingsrepresentant for Sp fra Nordland, Siv Mossleth. Foto: Ragne B. Lysaker

Ber om at salg av Campus Nesna legges på is i to år

Skrevet av Roger Marthinsen
10.06.2020 14:29 - OPPDATERT 10.06.2020 19:02

Felles forslag fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ber regjeringen sørge for at Nord universitets lokaler på Nesna blir stilt til rådighet for ny aktivitet.

Senterpartiet fremmer, sammen med Ap og SV, et forslag der man ber Stortinget instruere regjeringen om å sørge for at aktiviteten bevares i Nord universitets lokaler på Nesna. Av forslaget fremgår det at man ber om at dette gjøres, "i forlengelsen av den dialogen som regjeringen har med lokale og regionale aktører om ny bruk knyttet til innovasjons-, forsknings- eller utdanningssektoren."

Videre fremgår det av forslaget:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at spørsmål om leieforhold med konkurrerende bruk og potensiell avhending av bygningsmassen som Nord universitet i dag leier på Nesna, stilles i bero i en toårsperiode for å gi tid til å fullføre det pågående omstillingsarbeidet.»

Senterpartiets Stortingsrepresentant Siv Mossleth og varaordfører i Nesna, Kurt-Are Einmo, mener videre at stortingsflertallet er mot studentene på Nesna som har krevd å få fullføre utdanninga si på Nesna.

– Stortingets representanter fra Høyre, FrP, Venstre og KrF ser ingen grunn til å sikre at studentene som er opptatt ved studiestedet på Nesna får fortsette utdanningen sin på Nesna. De syns det er greit at lokalene på studiestedet Nesna fristilles og kan selges. Ap støttet først regjeringsflertallet og FrP, men etter en runde i utdanningskomiteen landet heldigvis også Ap på å støtte opp om Senterpartiets representantforslag, påpeker de to i en felles uttalelse.

– Dette betyr at løftet til studentene på Nesna brytes, og de tvinges til å skifte studiested. Studentene som ble tatt opp i 2019, er ferdige med masterutdanninga først i 2024. Sp ville med representantforslaget trygge studentenes utdanningsløp, og ha lokalene klare til fortsatt utdanning, forskning og innovasjon i framtiden, sier Siv Mossleth.

Som kjent har studenter ved Campus Nesna har tatt advokat i saken, og krever å få fullføre studiene sine på Nesna, slik de har blitt lovet ved opptak. Nord universitet har tilbakevist kravet. Nesnas varaordfører Kurt-Are Einmo sier at Nesna kommune støtter studentene i kampen.

– Studentene har blitt lovet dialog, men får ikke svar på sine henvendelser. Ikke før de tok advokat i saken fikk de svar fra Nord. Svaret var likevel like intetsigende som all annen informasjon fra Nord universitet. At nå også flertallet i Stortinget mest sannsynlig stemmer ned representantforslaget fra Sp, viser bare nok en gang at studentenes stemmer ikke teller i denne saken. Vi har en regjering som øker antall studieplasser totalt sett, men lar distriktene få svi. De gir med den ene hånden, og tar med den andre, sier Einmo.

Senterpartiet påpeker videre at det er oppsiktsvekkende at kommunal- og moderniseringsministeren mener at leiekontrakten som Nord universitet nå sier opp ikke er juridisk bindende, og slik undergraver inngåtte langsiktige avtaler. Når stortingsflertallet nå aksepterer oppsigelse av leieavtalen med Statsbygg, aksepterer det samtidig at løfter som er gitt for studentene ved studiestedet Nesna brytes, mener Sp.

[annonse]
De to Sp-politikerne påpeker videre at valg av studium og studiested henger sammen. Studentene ved studiestedet Nesna er de mest fornøyde studentene ved Nord universitet, ifølge resultatene i Studiebarometeret

– Senterpartiet vil sterkt advare mot å endre bruksområde for bygningsmassen ved studiested Nesna, og mener at bygningene fortsatt må brukes til høyere utdanning. Behovet for høyere utdanning på Helgeland er stort. Fusjonsavtalen fra 2016 lovet vekst og utvikling for studiestedet Nesna. Men regjeringa og FrPs innstilling til fusjonsavtalens premisser og inngåtte avtaler er ikke til å tro, sier Siv Mossleth.

LES OGSÅ:

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.