Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland skal besøke de folkevalgte på Helgeland, for å få drahjelp i kampen for å bevare lærerutdaningen på Nesna. Vertskommunen og ordfører Hanne Davidsen står, kanskje ikke helt uventet, ike på turnéplanen. Foto: Roger Marthinsen

Ber om drahjelp fra nyvalgte politikere

Skrevet av Roger Marthinsen
17.10.2019 17:00 - OPPDATERT 17.10.2019 19:31

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland reiser i disse dager rundt i alle de nye kommunestyrene på Helgeland.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland reiser i disse dager rundt i alle de nye kommunestyrene på Helgeland, for å understreke betydningen av at alle de politiske partiene på Helgeland bruker sin innflytelse for å forklare sine partifeller på nasjonalt nivå betydningen av at Campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen videreføres og videreutvikles.

– Det er svært viktig at alle de politiske partiene i kommunestyrene på Helgeland nå kjenner sin besøkelsestid og gjør alt som står i deres makt for å påvirke sine partifeller på nasjonalt nivå slik at forslaget får flertall i Stortinget, sier leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust.

– Det er hele Helgeland som har mistet sin egen høyskole og det er kommunene på Helgeland som får problemene med å rekruttere ungdom tilbake til Helgeland når 140 kompetansearbeidsplasser blir ranet fra Helgeland og flyttet til Bodø, legger Myklebust til, og understreker at konsekvensene av dette vil bli store utfordringer med å skaffe nok lærere, førskolelærere og sykepleiere.

– Vi i Folkeaksjonen vil gjerne komme i direkte dialog med alle representantene i kommunestyrene på Helgeland. Vi vil informere om våre standpunkter og vi vil ha innspill fra alle politiske parti slik at vi i fellesskap kan utvikle den strategien vi trenger for å sikre et positivt vedtak i Stortinget den 12. november, føyer Myklebust til.

Den 30. september var det høring på Stortinget om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski ,om en desentalisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn. Målet er å få omgjort Nord universitet sitt vedtak om nedlegging av Campus Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen. Utdannings- og forskningskomiteen skal gi innstilling i denne saken den 5. november, og endelig vedtak skal fattes i Stortinget den 12. november.

Her er Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgelands "turnéplan": 

Sømna

17. okt.

Bindal

24. okt.

Brønnøy

23. okt.

Leirfjord

18. okt.

Vefsn

30. okt.

Herøy

Dato ikke satt 

Træna

16. okt.

Rødøy

24. okt.

Alstahaug

16. okt.

Grane

16. okt.

Hattfjelldal

30. okt.

Lurøy

23. okt.

Rana

Dato ikke satt

Meløy

23.10