Ber om svar på hva som gjøres for 100 mennesker som snart mister jobben

Skrevet av Roger Marthinsen
13.11.2019 17:58 - OPPDATERT 13.11.2019 19:30

–– Svært lite er tilrettelagt fra NRK og departementets side., sier Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal.

I slutten av mars ble det kjent at regjeringen avvikler NRK-lisensen, fra 2020. Det innebærer en nedlegging av lisenskontoret i Mo i Rana – og 100 personer mister jobben.

Regjeringen presenterte 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket, som et ledd i en digitaliseringssatsing, som en erstatning for disse arbeidsplassene. Det ble gitt inntrykk av at disse 70 stillingene ville erstatte mesteparten av de jobbene som fra årsskiftet forsvinner som følge av lisensavviklingen.

Regjeringen har fulgt opp med å bevilge pengene til utvidelsen ved NBR gjennom forslaget til statsbudsjett, og de første 41 stillingene er lyst ut. Det er imidlertid svært mange søkere til stillingene, og det skal ikke være gitt noen fortrinnsrett til de som kommer fra NRK, til disse jobbene. Dermed frykter man nå at svært mange av de 100 som om noen uker står uten jobb, blir stående uten jobb.

En av dem som har vært på ballen på vegne av de ansatte ved lisenskontoret er Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal. Hun har i dag utfordret kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på hva som gjøres for å sikre de ansatte ved NRK Lisenskontoret jobb. I et skriftlig spørsmål til ministeren, ber Lyngedal, som er medlem av Stortingets finanskomité, om svar på hva man konkret gjør for de 100 som blir rammet av regjeringens vedtak om å endre lisensordningen. 

– Som følge av nedleggingen av NRKs Lisenskontor i Mo i Rana vil omkring 100 ansatte miste jobben. Ved opprettelsen av 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, trodde de fleste av de ansatte ved lisenskontoret at de var sikret ny jobb. Det er de ikke. Svært lite er tilrettelagt fra NRK og departementets side for å kvalifisere de 100 ansatte til de nye jobbene. Hva vil statsråden og NRK foreta seg for å hjelpe, kvalifisere og sikre nye jobber til de 100 ansatte som snart står uten jobb? spør Lyngedal, som overfor Grande har utdypet problemstillingen:

– NRKs Lisenskontor i Mo i Rana med ca. 100 ansatte avvikles fra årsskiftet. Som kompensasjon for bortfallet av arbeidsplassene ved lisenskontoret ble Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana (NBR) tilført 70 stillinger til å arbeide med digitalisering. Imidlertid ble ikke de ansatte ved lisenskontoret gitt noen fortrinnsrett til disse jobbene. NRK har finansiert et fotokurs de ansatte ved lisenskontoret som ønsket det for bedre å kunne konkurrere om stillingene ved NBR. Kurset er imidlertid ikke tilstrekkelig for å kunne konkurrere om jobbene ved NBR. Situasjonen for statlige ansatte i Rana er nå meget bekymringsfull også som følge av at det i fjor ble besluttet å flytte ledelse ved Statens Innkrevingssentral fra Mo i Rana til Trondheim, påpeker Lyngedal, som videre skriver:

– De nye stillingene ved NBR oppfattes imidlertid å være attraktive. Dette dokumenteres i en overveldende søknadsmasse med over 500 søkere til de 41 stillingene som hittil er utlyst. I praksis vil dette kunne bety at ansatte ved NRKs Lisenskontor kan få  problem på arbeidsmarkedet i Rana.

– De tilsatte ved NRKs lisenskontor opplever situasjonen som svært vanskelig. De ansatte og samfunnet rundt er kritisk til at det er skapt falske forhåpninger om nye arbeidsplasser og de ansatte slo seg til ro med at de fleste var sikret nye jobber. Dagens virkelighet provoserer naturlig nok lokalsamfunnet.  Man er også skuffet over at arbeidsgiver ikke har gjort mer for å forberede de ansatte på at de skal tre ut på arbeidsmarkedet. Av de som blir arbeidsledige er det hittil bare to personer som har funnet seg noe annet å gjøre.

-----

[annonse]
LES OGSÅ:

 

Det er ikke lagt til rette for faglig omstilling på det personlige plan i denne prosessen. Det er åpenbart at NRK og departementet kunne gjort mer i den foreliggende situasjon med å forberede og hjelpe de som blir arbeidsledig fra årsskiftet.  Ikke minst sett i forhold til den situasjon de ansatte vil havne i, hvor det akutte behovet nå er å tilrettelegge for kvalifisering til nye jobber i sektorer der det kreves andre kvalifikasjoner enn mange av de ansatte ved lisenskontoret har.  

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.